Slam Poetry exhibice

Třídy 8. A a 8. B se v rámci výuky poezie vydaly 25. 4. 2024 do Městské knihovny Děčín zhlédnout program věnovaný specifické oblasti tohoto literárního druhu, kterou je slam poetry. Před jejich zraky vystoupili celkem čtyři mladí umělci a více než hodinu nás bavili svou autorskou tvorbou. Někteří z žáků potom v roli porotců jejich výstupy bodově hodnotili a stanovili tak vítěze tohoto klání. Žáci celou akci hodnotili velice pozitivně, básníci je oslovili, některé dokonce ohromili svými schopnostmi.

Čarodějnické učení a čarodějnická centra

Rádi bychom vás informovali o průběhu projektu „Čarodějnické učení a čarodějnická centra“, který jsme realizovali společně s 6. třídou. Projekt měl za cíl přiblížit dětem svět čarodějnic, rozvíjet jejich kreativitu a fantazii, a zároveň posílit spolupráci mezi třídami. V rámci projektu jsme společně s 6. třídou připravili interaktivní čarodějnickou stezku za pokladem, na které se naši žáci mohli zapojit do různých činností a her. Celý text zde.

Šesťáci a počasí – exkurze na hydrometeorologické stanici Ústí nad Labem – Kočkov

Dne 30. dubna 2024 se žáci 6. třídy vydali na exkurzi na hydrometeorologickou stanici Ústí nad Labem, Kočkov. Cílem exkurze bylo seznámit se s prací meteorologů a s metodami měření meteorologických prvků. Pracovník stanice nás nejdříve seznámil s důležitostí meteorologických informací pro různá odvětví lidské činnosti. Poté nás provedl po stanici a na venkovní části stanice šesťáky seznámil s různými měřicími přístroji, které se používají k měření teploty, vlhkosti vzduchu, tlaku vzduchu, srážek, větru a dalších meteorologických prvků.

Čtěte více

DRAČÍ LODĚ ve Vaňově

V pátek 26. 4. se naše škola premiérově účastnila závodu Dračích lodí. Na úvod několik obecných informací. Posádku tvoří 20 pádlařů, jedna bubenice (ta udává tempo pádlování) a kormidelník (toho přiděluje pořadatel). Trať je dlouhá 200 m. Nejprve se jedou kvalifikační rozjížďky, a pak se lodě podle časů rozřadí do jízd o celkové umístění.

Čtěte více

Zápis naruby

Ve čtvrtek 25. dubna 2024 proběhl na naší škole zápis dětí do 1. třídy. Tradiční školní akce se však jako vždy v našich rukou proměnila v netradiční. Role průvodců zápisem se ujaly děti z pátých tříd. V centrech zaměřených na čtení, písmenka, pohyb, orientaci a objevy tak pracovali současní žáci s těmi budoucími a tak již na úplném začátku školní docházky začaly vznikat základy pro další spolupráci dětí mezi ročníky. My učitelé jsme s rodiči jen s úžasem přihlíželi šikovnosti všech zúčastněných dětí.

CyberDay – Den kyberbezpečnosti

V úterý 23. dubna proběhl CyberDay – projektový den pro žáky II. stupně zaměřený na bezpečnost v on-line prostředí. Během celého dne se realizovala řada přednášek na téma: Kyberšikana a jak se efektivně bránit proti útočníkům, Nastavení mobilních aplikací pro bezpečnou komunikaci, Digitální stopa na internetu, ochrana osobních údajů a co je rizikový obsah, nebezpečí kybergroomingu a seznámení se s adiktologickými službami v oblasti nelátkových závislostí.

Odpolední blok byl určen pro rodiče, kde jsme v rámci diskuze probírali, jak zdravě přistupovat k mobilu, jak zdravě hrát či jak zdravě nastavit pravidla tak, aby u dětí nepropukla závislost na informačních technologiích. Projekt CyberDay doprovázela výstava informačních panelů s produkce e-bezpeci.cz (národního projektu prevence rizikového chování v on-line prostředí), která bude pro veřejnost k vidění ještě 14 dní.

vyhodnocení dotazníku žáků II. stupně

Povrláci zabojovali na 2. ročníku Malečovské olympiády!

Dne 24.4.2024 se konala druhá Malečovská olympiáda menších škol pro děti prvního stupně. Pořádající škola ZŠ Malečov rozeslala své pozvání dětem ze ZŠ: Povrly, Brná, Petrovice, Velké Březno, Velké Březno II, Chlumec a Libouchec. Po příjezdu na fotbalové hřiště v Malečově nás přivítal pan ředitel Peter Daško. Zároveň nám byly podány organizační pokyny a v 9:00 hodin proběhlo zahájení akce za podpory Tomáše Slavaty, od kterého si každé dítě odvezlo domů cenu.

Čtěte více