Žáci navštívili vědecko-zábavní centrum v Liberci

Žáci druhého stupně (šesťáci, 7A+7B) navštívili v úterý 24. ledna vědecko-zábavní centrum IQ Landia v Liberci. Celé dopoledne žáci plnili úkoly zadané v rámci hodin fyziky a měli možnost vyzkoušet si na vlastní kůži stovky interaktivních expozic z různých oblastí lidského poznání. Projekt byl realizován v rámci podpory gramotností a polytechnického vzdělávání Ústeckého kraje.

Vánoční jarmark – vymrzlá ale úspěšná devítka


Po tříleté odmlce se žáci 9. třídy rozhodli aktivně účasnit na tradičním Vánočním jarmarku. Velká část třídy i rodičů (kterým tímto znovu chceme moc poděkovat za jejich příspěvky) se zapojila do výroby dárků, pečení cukroví (zde díky i panu školníkovi), balení výrobků i samotné přípravy a prodeje. Většinu výrobků se podařilo prodat, velký úspěch měly tekuté dárky a tradiční vánoční pečivo, náramky, pletené výrobky, krásně zdobené svíčky a řada dalších ručně vyráběných dárků. Výsledná suma zisku byla pro nás velkým překvapením a odměnou za vložené úsilí a čas věnovaný přípravě. Velké zahřátí po mrazivém prodejním dopoledni. Děkujeme tímto všem kupujícím a věříme, že dárky udělají alespoň stejnou radost, jakou máme my. Peníze získané touto akcí plánujeme využít při závěrečném loučení se školou. Na závěr patří největší díky hlavní organizátorce této akce, naší milé Pavlíně Janichové. Díky Pájo. Přejeme tímto všem krásné prožití vánočních svátků, dny plné lásky a pohody a šťastné vykročení do nového roku. Do Vánočního jarmarku se zapojil i Kreativní kroužek, který zde také úspěšně prodal řadu svých výrobků.

Soutěž o titul NEJKRÁSNĚJŠÍ VÝZDOBA TŘÍDY – VÁNOCE 2022


Adventní náladu nám letos pomohl rozproudit ŠKOLNÍ PARLAMENT, který vyhlásil soutěž mezi třídami. Bojovalo se o titul: NEJKRÁSNĚJŠÍ VÝZDOBA TŘÍDY. Úkol to nebyl lehký a času málo. Termín hodnocení byl stanoven na 8. prosince 2022. Ve třídách to vířilo nápady, tvořilo se z papíru, dřeva přírodnin, dokonce i pochutin, které měly zapůsobit na všechny naše smysly. Kdo si bude moci vybrat hlavní výhru v podobě JEDNOHO DNE BEZ UČENÍ? Při hodnocení jsme viděli betlémy, adventní kalendáře, vánoční stromy živé, umělé, dřevěné i papírové, okenní výzdobu i sněhuláky z kartonu. Vítězná třída překvapila hodnotitele z řad žáků, učitelů i zástupců dalších školních profesí svým originálním vánočně vyzdobeným krbem, ze kterého se ozýval praskot hořícího dřeva. Pro tento rok je vítězem 6. třída. Gratulujeme.

Kulturní večer s Markét

Činoherní studio v Ústí nad Labem do svého repertoáru letos opět navrátilo příběh Christiany F. My děti ze stanice ZOO. Tento děsivě odstrašující a paradoxně také uchvacující příběh znají téměř všichni. Příběh dívky, která velmi brzy propadla závislosti na drogách. Již víme, že Činoherní studio v Ústí nad Labem je jakousi sázkou na jistotu. Jejich představení bývají velmi dobře zpracovaná a vhodná pro široké publikum. A to bylo vidět i nyní. Sál byl vyprodaný a představení bylo opravdu excelentní. Předčilo veškerá naše očekávání. Pokud znáte tento příběh, nebojte se vyrazit. Určitě toho nebudete litovat!

Návštěva Mikuláše na naší škole

Podle tradice den před svým svátkem naši školu, její žáky i učitele navštívil Mikuláš. Nebyl sám, doprovázela ho početná skupina pomocníků, andělů a čertů. Nejdříve se setkali s dětmi ve školce a poté se všemi žáky ve třídách na I. i II. stupni. Protože máme ve škole většinou hodné děti, rozdávali Mikuláš a andělé malé dárky. Ty zlobivější si čerti odvedli stranou, označili si je a pokud se nezlepší, příští rok je už opravdu odnesou do pekla. To je totiž momentálně plné a proto bylo chování těchto žáků řešeno pouze domluvou. Nakonec jsme si navzájem popřáli hodně zdraví, spokojenosti a radosti z úspěchů. A pohodové a klidné dny zbývající do vánočních svátků.