Prevence a poradenství

školní metodik prevence (ŠMP)
Mgr. Ladislav Kovář
kovar@zspovrly.cz

výchovná poradkyně (VP)
Mgr. Eva Hájková
hajkova@zspovrly.cz

 

  • Vykonáváme činnosti poradenské, koordinační, informační a metodické.
  • Pomáháme žákům a rodičům k řešení vzdělávacích a výchovných problémů.
  • Pomáháme učitelům k řešení vzdělávacích a výchovných problémů.
  • Zajišťujeme kariérové poradenství (volba SŠ, povolání).
  • Navrhujeme a realizujeme preventivní aktivity.
  • Spolupracujeme s dalšími institucemi (PPP, OSPOD, Policie,…)

konzultační hodiny

  • Každé pondělí od 14 do 16 hod.
  • Jiný termín po telefonické domluvě. V naléhavých situacích ihned.
  • Ke sjednání schůzky či jakéhokoliv dotazu můžete využít komunikaci přes email.

dokumenty


kontakty, odkazy