Prevence a poradenství

školní metodik prevence (ŠMP)
Mgr. Ladislav Kovář
kovar@zspovrly.cz

výchovná poradkyně (VP)
Mgr. Eva Hájková
hajkova@zspovrly.cz

 

 • Vykonáváme činnosti poradenské, koordinační, informační a metodické.
 • Pomáháme žákům a rodičům k řešení vzdělávacích a výchovných problémů.
 • Zajišťujeme kariérové poradenství (volba SŠ, povolání).
 • Navrhujeme a realizujeme preventivní aktivity.
 • Spolupracujeme s dalšími institucemi (PPP, OSPOD, Policie,…)

konzultační hodiny

 • Každé pondělí od 14 do 16 hod po předchozí domluvě.

dokumenty


kontakty, odkazy

 

 • Linka bezpečí dětí a mládeže: 116 111, www.linkabezpeci.cz
 • Rodičovská linka pro dospělé, co mají starost o dítě: 606 021 021, www.rodicovskalinka.cz
 • Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí: 116 006, www.bkb.cz
 • Linka první psychické pomoci: 116 123, www.linkapsychickepomoci.cz
 • DONA linka pro oběti domácího násilí: 251 511 313, www.donalinka.cz
 • Linka pro rodinu a školu (krizové situace, útěky, únosy): 116 000, www.linkaztracenedite.cz
 • Centrum krizové intervence o.s. Spirála: 472 743 835
 • Krizová linka pomoci: 475 603 390
 • Pedagogicko psychologická poradna (PPP) Ústí nad Labem: 475 532 803
 • Linka pro ženy a dívky: 603 210 999
 • PPL centrum pomoci V lavici s. r. o. v Ústí nad Labem vlavici.cz
 • ROSA SOS linka všem obětem domácího násilí: 602 246 102, www.rosa-os.cz
 • Anabell při poruchách příjmu potravy: 774 467 293, www.anabell.cz
 • La Strada pro oběti obchodování s lidmi a vykořisťování: 800 077 777, www.strada.cz
 • Modrá linka důvěry pro děti a mládež: 608 902 410, www.modralinka.cz
 • Nenech to být (šikana): www.nntb.cz
 • Kraj pro bezpečný internet: http://kpbi.cz/