Jak a co učíme?

Úspěchy a ocenění

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program (ŠVP) Začněme spolu byl vytvářen v průběhu školního roku 2006/07 jako projekt podpořený rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci Operačního programu CZ.04.1.03 Rozvoj lidských zdrojů v Opatření 3.3.1. „Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů vzdělávání“.

Další metody ve výuce

  • na I. a II. stupni učíme matematiku s prvky Hejného metody
  • učitelé jsou zapojeni do projektu PPuČ – digitální, matematická a čtenářská gramotnost
  • na I. st. jsme začali učit informatiku s robotem Emilem (Emil je unikátní aktivizační metoda výuky, pomocí níž žáci řeší informatické úlohy a rozvíjejí při tom své informativní myšlení)

Ekoškola

Ekoškola (Eco-Schools) je program mezinárodní organizace FEE (Foundation for Environmental Education), v rámci kterého se žáci učí o environmentálních tématech a zároveň sami usilují o minimalizaci a třídění odpadůúspory energie či vody a zlepšení životního prostředí školy a jejího okolí. Zakládají celoškolní pracovní tým Ekoškoly (ekotým), vytvářejí si vlastní ekokodex, analyzují současnou situaci na škole v uvedených oblastech a navrhují zlepšení, která se snaží posléze naplnit.  Program je určen pro celou školu, vede ke spolupráci žáků, učitelů, vedení školy i místní komunity.