Festival Svět knihy Praha 2024


Svět knihy Praha je největší literární festival v Čechách, a proto jsme se s žáky 7. třídy rozhodli, že bychom jeho atmosféru chtěli zažít, a ve čtvrtek 23. 5. 2024 jsme se vydali na holešovické výstaviště. V okolí Křižíkovy fontány jsme strávili tři hodiny, navštívili mnoho stánků a hal plných knih, někteří z nás získali podpisy literátů či básníku nebo dobré tipy na to, jakými tituly obohatit svou knihovnu (a ti úplně nejúspěšnější si vybrané knihy odvezli domů). A přestože jsme v důsledku zpoždění nestihli zamluvený workshop, samotný festival a jeho doprovodný program nám nakonec bohatě stačil.

Prvňáci v Českém Švýcarsku


V pátek, 10. května jsme se společně s oběma prvními třídami vydali do míst Národního parku České Švýcarsko, kde téměř před dvěma lety vypukl nejrozsáhlejší požár v novodobé historii Česka. Autobusem z Děčína jsme se dostali do rekreační osady Mezní Louka a pak už pokračovali po svých Mlýnskou stezkou, která je jednou z páteřních tras a propojuje Mezní louku s Pravčickou bránou.

Čtěte více

Prvňáci v Praze – ZOO

Ve čtvrtek 2.5.2024 jsme navštívili ZOO v Praze. Na tento výlet jsme se předem nachystali. Před výjezdem jsme ve škole pracovali s mapou areálu ZOO, třídili jsme živočichy podle společných znaků do skupin, vyhledávali jsme v encyklopedii informace o jednotlivých živočišných druzích a popisovali je. Také jsme si povídali o dopravních prostředcích, kterými budeme cestovat, jízdním řádu a zopakovali jsme čas.

Čtěte více

Povrlská Šlapka 2023

Tradiční akce Šlapka pořádaná ve spolupráci se spolkem Rodiče Povrly, Sborem dobrovolných hasičů Povrly a tentokráte i s  MS – Zálesák  je úspěšně za námi.

Počasí nám přálo, spousta zajímavých stanovišť, dobrá nálada, vysoká účast (150 účastníků + 10 psů) a nakonec společné posezení s opékáním buřtů u ferraty v Mírkově. Děkujeme všem za vytvoření příjemného dne a další rok na viděnou.

Geologická exkurze na Vaňovské vodopády

V pondělí 19. 6. se žáci deváté třídy vydali na geologickou exkurzi na Vaňovské vodopády. Trasa vedla přes Větruši, vodopády, Vrkoč, zdymadla a Brnou zpět do centra. Žáci ušli celkem 12 km a podrobně si prohlédli jak čedič krystalizoval formou sloupcové odlučnosti. Seznámili se s geologickým významem této lokality, která vedla k vyhlášení přírodní památky. Po trase jsme se podívali ni na pískovce a na Mírovém náměstí zkoumali typy hornin využité k jeho stavbě a ke stavbě Magistrátu města Ústí nad Labem.

Žáci navštívili vědecko-zábavní centrum v Liberci

Žáci druhého stupně (šesťáci, 7A+7B) navštívili v úterý 24. ledna vědecko-zábavní centrum IQ Landia v Liberci. Celé dopoledne žáci plnili úkoly zadané v rámci hodin fyziky a měli možnost vyzkoušet si na vlastní kůži stovky interaktivních expozic z různých oblastí lidského poznání. Projekt byl realizován v rámci podpory gramotností a polytechnického vzdělávání Ústeckého kraje.

Čtvrtá vlastivědná výprava spojená s tematikou přírodovědy


Dnešní putování v regionu bylo zaměřené na využití a zpracování paliv a nerostných surovin využívaných pro výrobu elektrické energie. Teoretická příprava ve škole je jedna část poznání, ale větší přínos pro pochopení učiva je poznat vše v praxi. Kam jinam mohla směřovat naše cesta? Kraj Ústecký, místo vzdálené 4 km od města Bílina, úpatí Krušných hor.

Čtěte více