Mikulášské řádění

Tak jsme se po roce opět sešli v sobotu 2. 12. na tradičním Mikulášském řádění, tentokráte za účasti vyslanců z pekla. Dva čerti nám trošku vystrašili malé soutěžící, ale ve finále si s každým alespoň plácli. Již 22. ročník proběhl v dobré náladě. Všichni soutěží ze sebe vydali, co se dalo. Bylo vidět, že si rodiče, prarodiče a děti naše soutěže užívají. Na prvním i druhém místě se nám umístili soutěžící z jedné rodiny a to Hanuskovi, ale společná ochutnávka hlavní ceny (dortu) zahnala i nějakou tu slzičku. Na třetím místě se umístila dvojice z rodiny naší dvorní cukrářky paní M. Jankovské. Nakonec všichni odcházeli spokojeni, protože u nás přeci nikdo neprohrává. Každý soutěžící si odnesl tradiční mikulášský balíček krásně zdobených perníčků. Touto cestou moc děkuji pedagogům naší školy Aničce Černohlávkové, Ivonce Hamplové a Míše Krátké, paní Míše Jankovské za vydatnou pomoc nejen u soutěží, ale i při zdobení perníčků. Další místa u soutěží zaujali členové Spolku rodiče Povrly paní Pavla Hacková, Zuzana Šedivá, Kamila Sochorová, Hana Kolouchová s přítelem čertem, zástupkyně rodiny Rajtorových, žákyně 9. třídy Kačka Haasová a v neposlední řadě i bývalý pedagog Kamil Němec. Všem moc děkuji.

 

Mikulášské řádění 2018

V sobotu 1. prosince se uskutečnil již 19. ročník tradičního Mikulášského řádění, na které v tomto roce dorazilo celkem 30 soutěžních dvojic. V prostorách školy pro ně bylo připraveno deset stanovišť se zábavnými vědomostními a sportovními disciplínami, soutěžící si též ověřili trpělivost, paměť, schopnost týmové spolupráce. Odměnou pro všechny účastníky byla dobrá nálada, radost z předvedených výkonů a tradiční perníčky, kterými byli všichni soutěžící na závěr odměněni. Tři nejlepší dvojice si jako hlavní ceny odnesli zábavné společenské hry. Děkujeme tímto zástupcům spolku Rodiče Povrly, zaměstnancům školy z řad učitelů i personálu školy, žákyním 9. ročníku a dalším, kteří se podíleli na organizaci této tradiční předvánoční akce. A již nyní vás všechny můžeme pozvat za rok na další ročník této předvánoční akce.

Mikulášské řádění 2017

V sobotu 2. prosince proběhl již 15. ročník Mikulášského řádění. Prohloupil ten, kdo se nezúčastnil. Přišel o dobrou zábavu na jednotlivých stanovištích, kde dvojice plnily úkoly zábavné, vědomostní ale také sportovní disciplíny. Nakonec si pochutnali všichni na perníčcích a vítězové, na krásných dortech. Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci akce (škola a spolek Rodiče Povrly).

A opět přišel Mikuláš…

Kam? No přece k nám do školy a to už v sobotu 3. prosince. Netrpěliví soutěžící, kterých bylo letos přes padesát, se nemohli dočkat až odstartujeme již 16. ročník tradičního Mikulášského řádění. Na deseti stanovištích si rodiče s dětmi mohli ověřit svoji fyzickou zdatnost, trpělivost, rozhodnost paměť, schopnost spolupráce apod. Legrace bylo na rozdávání. A ty nádherné ceny! Výborná nálada na soutěžních stanovištích a všudypřítomný smích svědčily o tom, že se akce opět vydařila. Poděkování patří zástupcům spolku Rodiče Povrly, učitelům školy a ostatním dobrovolníkům, kteří se podíleli na organizaci. Tak zase za rok!