Senegal : Plast nemusí být jen odpad


Chcete vědět jak se žije v Senegalu? Jak se staví bungalovy z PET lahví? Pojďte se s námi seznámit s projektem “Plast nemusí být jen odpad”. Vyprávění o životě v Africe, zkušenostech našeho hosta ze Senegalu a jeho pohledu na svět. Workshop v naší škole a školkách byl součástí projektu, ve kterém nás Lucie a Bacary seznámili se svým ekologickým projektem. Více o projektu zde. Video zde.

Čtěte více

Čarodějnické učení a čarodějnická centra

Rádi bychom vás informovali o průběhu projektu „Čarodějnické učení a čarodějnická centra“, který jsme realizovali společně s 6. třídou. Projekt měl za cíl přiblížit dětem svět čarodějnic, rozvíjet jejich kreativitu a fantazii, a zároveň posílit spolupráci mezi třídami. V rámci projektu jsme společně s 6. třídou připravili interaktivní čarodějnickou stezku za pokladem, na které se naši žáci mohli zapojit do různých činností a her. Celý text zde.

Pozvání na tradiční Velikonoční jarmark v Povrlech

Srdečně vás zveme na náš tradiční Velikonoční jarmark, který se koná v úterý 26.3. od 12.00 do 16:00 v Povrlech. Najdete nás před kostelem, Komunitním centrem, před obecním úřadem a v parčíku. Čeká na vás široká škála nabídky od ručně vyrobených velikonočních dekorací po lahodné místní speciality. Od 16.00 hod. se uskuteční v kostele koncert žáků ZuŠ, MŠ Dráček, 1. říídy. Mladí varhaníci z Ústí nad Labem rozezvučí naše kostelní varhany.

Přijďte si užít den plný radosti, kreativity, tradičních velikonočních zvyků a veselou atmosféru plnou tradičních řemesel, hudby a dobrého jídla. Těší se na vás dětí z MŠ, prvních. tříd a žáků z 5.6.9. třídy.

Masopust v naší škole


„Medvědi, lvi, šašci, koláče“ znělo ráno školou. Třeťáci, druháci a prvňáčci měli masopustní centra. Kdo navštívil centrum Medvědů, dozvěděl se o tradicích masopustu. Petra nám řekla, jaké maškary chodí v průvodu, kdy začíná a končí masopust, nechyběla i pohádka z naší oblíbené knížky „Chaloupka na vršku“. S Alicí jsme vybarvili masopustní maškary, které nám zdobí školu a halu. Příjemná vůně se linula z kuchyňky, centra Koláčů, kde měly Míša s Míšou připravené recepty na banánové muffiny, slané šneky a koláč s povidly. Zítra si na nich pochutnáme a také obdarujeme pana starostu a paní ředitelku.

Čtěte více

Zápis do první třídy

Čas letí jako bláznivý a je tu zase zápis do první třídy. Letos padl na mě a moji třídu. Páťáci opouští první stupeň a nastupuje nová generace. Chtěla bych vám zprostředkovat, jak letos zápis probíhal. Oslovila jsem všechny, kterých se zápis nějakým způsobem týkal. Učitele, žáky z MŠ – budoucí prvňáčky, rodiče, žáky z mé třídy, kteří letos mladší kamarády provázeli po stanovištích a měli tak možnost být nejen jejich pomocníkem, ale i kamarádem v nouzi. Za sebe bych chtěla poděkovat všem učitelům, kteří zápisem žáky provedli, vedení školy, které krásně zvládlo organizační záležitosti papírového typu, páťákům za jejich čas, chuť a zodpovědnost, se kterou přistupovali k roli průvodců. Díky těmto lidem jsem já měla možnost své budoucí žáky lépe poznat. Rodičům děkuji za ocenění zápisu, je hezké, když nás někdo pochválí za naši práci. Mám radost, že se zápis podařil. Je příjemné potkávat děti v obci, vidět usměvavé obličeje a sdílet přátelské pozdravy od dětí, které pro mne ještě donedávna byly neznámé a dnes si k nim můžu dodat vzpomínku ze zápisu. Našim budoucím školákům přeji hezké prázdniny a v září se na vás těšíme ve škole! Musím ještě podotknout, že nejvíce se na vás těší páťáci v roli náhradních maminek a tatínků.

Celý článek od Mgr. K. Kubíčkové – zde

Velikonoční jarmark v obci

A je to tady. Po dlouhé době se vrací do obce i Velikonoční jarmark. Naplánován byl na 28. 3. na „Den učitelů“ a jak jinak slavit? No přece prací. Kalendář nám oznamoval jaro. O to strašnější bylo probuzení a pohled z okna v den konání naší měsíc plánované a velké akce. Ano, vím, že meteorologové hlásili návrat mrazíků, ale ve skrytu duše jsem doufala, že se třeba spletou. Nespletli se, vyšlo jim to. Ranní pohled z okna byl děsivý. Zima se vrátila, vítr foukal tak, že některým prodejcům odnášel a rozbíjel zboží. Sníh nám všem ráno křupal pod nohama, když jsme šli chystat svoje zboží do stánků. Někteří prodejci nedorazili ti na rozdíl ode mě věřili meteorologům.

Čtěte více

Masopust

„Masopust držíme, nic se nevadíme pospolu. Proč bychom se hádali, když jsme se tu shledali, poznovu.” V tomto duchu probíhala masopustní centra prvňáků a páťáků. Ve škole se peklo, zpívalo, tvořilo, ale i vzdělávalo. Učili jsme se halekačky a vyprávěli si na téma Masopust. Žáci si připravovali škrabošky do svých masopustních kostýmů. Společnými centry nejmenších a nejstarších žáků na prvním stupni se obnovila tradice Masopustu na škole. Celý článek zde. Video z obce zde.

Čtvrtá vlastivědná výprava spojená s tematikou přírodovědy


Dnešní putování v regionu bylo zaměřené na využití a zpracování paliv a nerostných surovin využívaných pro výrobu elektrické energie. Teoretická příprava ve škole je jedna část poznání, ale větší přínos pro pochopení učiva je poznat vše v praxi. Kam jinam mohla směřovat naše cesta? Kraj Ústecký, místo vzdálené 4 km od města Bílina, úpatí Krušných hor.

Čtěte více

Třetí výprava za poznáním našeho regionu

Tentokrát doba Marie Terezie a Josefa II. Žáci páté třídy objevovali zapomenutou historii v královském pevnostním městě Terezín. Za svitu luceren prozkoumávali podzemní chodby pevnosti, která je chráněna trojitým pásem hradeb. Průvodce nás provedl opevněním a podzemními chodbami, které jsou velice složité, dostali jsme se až k pevnostním valům a střílnám, a také do hlubokých minových chodeb pod Terezínem. Poznávali jsme život v pevnostních kasárnách, procházeli honosnými salony důstojníků, ložnicemi vojáků, nahlédli do strážnice, štábu i kuchyně. V příkopu na nás čekal vojenský dvorek s živými zvířaty. Žáci viděli, jak se žilo vojákům v pevnosti v 18. století.