zaměstnanci

Mgr. Věra Slezáčková ředitelka školy
Mgr. Tomáš Skála statutární zástupce ředitelky školy
Bc. Natálie Horká zástupkyně ředitelky pro MŠ
Mgr. Eva Hájková výchovný poradce (VP)
Mgr. Ladislav Kovář školní metodik prevence (ŠMP)
Mgr. Tomáš Skála koordinátor pro informační a komunikační technologie (ICT)
Mgr. Nikola Müllerová koordinátor pro enviromentální vzdělávání (EVVO)
Bc. Nikola Bártlová metodik pro enviromentální vzdělávání (EVVO)
Mgr. Ivona Hamplová koordinátor školního vzdělávacího plánu (ŠVP)
Mgr. Michaela Randáková speciální pedagog školy

 

Mgr. Petra Valinová 1. A
Mgr. Kateřina Kubíčková 1. B
Mgr. Ivona Hamplová 2. třída
Mgr. Anna Černohlávková 3. A
Mgr. Michaela Ďurčíková 3. B
Mgr. Barbora Kováčová Žáčková 4. třída
Mgr. Michal Bürgermeister 5. A
Mgr. Michaela Randáková 5. B
Mgr. Nikola Müllerová 6. třída
Mgr. Jakub Hacko 7.
Mgr. Ladislav Kovář 8. A
Mgr. Štěpán Hauzner 8. B
Bc. Nikol Bártlová 9. třída
Mgr. Jaroslava Najmonová bez třídnictví
Mgr. Eva Hájková bez třídnictví
Mgr. Markéta Kopicová bez třídnictví
Mgr. Klára Šmídová bez třídnictví
Bc. Daniela Vejvodová vedoucí asistentka pedagoga
Pavlína Janichová asistentka pedagoga
Dita Popelková asistentka pedagoga
Zuzana Kašparová asistentka pedagoga
Lia Jakesh asistentka pedagoga
Bc. Andrea Hroššo asistentka pedagoga
Bc. Marek Siekera asistent pedagoga
Kateřina Nováková asistentka pedagoga
Michaela Krátká asistentka pedagoga
Bc. Jana Hanusíková asistentka pedagoga
Bc. Natálie Horká učitelka MŠ
Bc. Veronika Líšťanská učitelka MŠ
Denisa Brzokoupilová učitelka MŠ
Natálie Křehlová učitelka MŠ
Šárka Stránská asistent pedagoga MŠ

 

Bc. Karla Suková vychovatelka ŠD
Alice Nováková vychovatelka ŠD

 

Správní zaměstnanci školy

 

Alena Lachmanová ekonomka, hospodářka, sekretářka
Mgr. Ladislav Kovář administrátor webových stránek
Luděk Halasz školník
Šárka Hollerová domovnice – uklízečka MŠ
Monika Filipová uklízečka ZŠ
Zdeňka Fojtíková uklízečka ZŠ
Olga Riedlová vedoucí uklízečka ZŠ
Jana Marešová vedoucí školní jídelny
Lenka Čadková kuchařka
Jana Smoleňáková kuchařka
Václava Utišilová kuchařka MŠ
Veronika Jurisová pomocná kuchařka

pozn. zaměstnanci školy mají email ve tvaru [prijmeni]@zspovrly.cz, bez háčků a čárek