zaměstnanci

Mgr. Věra Slezáčková ředitelka školy
Mgr. Tomáš Skála statutární zástupce ředitelky školy
Bc. Markéta Zupková zástupkyně ředitelky pro MŠ
Mgr. Eva Hájková výchovný poradce (VP)
Mgr. Ladislav Kovář školní metodik prevence (ŠMP)
Mgr. Tomáš Skála koordinátor pro informační a komunikační technologie (ICT)
Mgr. Nikola Müllerová koordinátor pro enviromentální vzdělávání (EVVO)
Bc. Markéta Strnadová metodik pro enviromentální vzdělávání (EVVO)
Mgr. Ivona Hamplová metodik školního vzdělávacího plánu (ŠVP)

 

Mgr. Anna Černohlávková 1. A
Mgr. Klára Dobošová 1. B
Mgr. Zdena Zlatníková 2. třída
Mgr. Michal Bürgermeister 3. A
Mgr. Michaela Randáková 3. B
Mgr. Kateřina Kubíčková 4. třída
Mgr. Ivona Hamplová 5. třída
Mgr. Ladislav Kovář 6. A
Mgr. Štěpán Hauzner 6. B
Bc. Markéta Strnadová 7. třída
Mgr. Eva Hájková 8. třída
Mgr. Markéta Kopicová 9. třída
Mgr. Jaroslava Najmonová bez třídnictví
Mgr. Alena Peřichová bez třídnictví
Mgr. Jakub Hacko bez třídnictví
Mgr. Nikola Müllerová bez třídnictví
Bc. Daniela Vejvodová vedoucí asistentka pedagoga
Pavlína Janichová asistentka pedagoga
Dita Popelková asistentka pedagoga
Božena Vlačihová asistentka pedagoga
Barbora Žáčková Kováčová asistentka pedagoga
Miroslav Plechata asistent pedagoga
Bc. Markéta Zupková učitelka MŠ
Jan Oldřich Červenka učitel MŠ
Hana Dejová učitelka MŠ
Michaela Ďurčíková učitelka MŠ

 

Bc. Karla Suková vedoucí vychovatelka ŠD
Alice Nováková vychovatelka ŠD

 

Správní zaměstnanci školy

 

Alena Lachmanová ekonomka, hospodářka, sekretářka
Mgr. Ladislav Kovář administrátor webových stránek
Miloš Mareš školník
Šárka Hollerová domovnice – uklízečka MŠ
Kateřina Nováková uklízečka MŠ
Jana Kačenková uklízečka ZŠ
Zdeňka Fojtíková uklízečka ZŠ
Olga Riedlová vedoucí uklízečka ZŠ
Jana Marešová vedoucí školní jídelny
Lenka Čadková kuchařka
Jana Smoleňáková kuchařka
Václava Utišilová kuchařka MŠ
Pavlína Janichová pomocná kuchařka
Šárka Hollerová pomocná kuchařka MŠ

pozn. zaměstnanci školy mají email ve tvaru [prijmeni]@zspovrly.cz, bez háčků a čárek