zaměstanci

Mgr. Věra Slezáčková Ředitelka školy
Mgr. Tomáš Skála Statutární zástupce ředitelky školy
Bc. Kateřina Trsková Zástupkyně ředitelky pro MŠ
Mgr. Eva Hájková Výchovný poradce (VP)
Mgr. Ladislav Kovář Školní metodik prevence (ŠMP)
Mgr. Tomáš Skála Koordinátor pro informační a komunikační technologie (ICT)
Mgr. Nikola Müllerová Koordinátor pro enviromentální vzdělávání (EVVO)
Bc. Markéta Strnadová Metodik pro enviromentální vzdělávání (EVVO)
Mgr. Ivona Hamplová Metodik školního vzdělávacího plánu (ŠVP)

 

Mgr. Zdena Zlatníková 1. třída
Mgr. Michal Bürgermeister 2. A
Mgr. Michaela Randáková 2. B
Mgr. Kateřina Kubíčková 3. třída
Mgr. Ivona Hamplová 4. třída
Mgr. Anna Černohlávková 5. A
Mgr. Klára Dobošová 5. B
Bc. Markéta Strnadová 6. třída
Mgr. Eva Hájková 7. třída
Mgr. Markéta Kopicová 8. třída
Mgr. Jakub Hacko 9. třída
Mgr. Nikola Müllerová bez třídnictví
Mgr. Štěpán Hauzner bez třídnictví
Mgr. Ladislav Kovář bez třídnictví
Bc. Daniela Vejvodová Vedoucí asistentka pedagoga
Pavlína Janichová asistentka pedagoga
Dita Popelková asistentka pedagoga
Adéla Sojková asistentka pedagoga
Božena Vlačihová asistentka pedagoga
Miroslav Plechata asistent pedagoga
Bc. Kateřina Trsková Učitelka MŠ
Jan Oldřich Červenka Učitel MŠ
Hana Dejová Učitelka MŠ
Bc. Veronika Líšťanská Učitelka MŠ
Michaela Čečrlová asistent pedagoga

 

Bc. Karla Suková Vedoucí vychovatelka ŠD
Alice Nováková Vychovatelka ŠD

 

Správní zaměstnanci školy

 

Alena Lachmanová Ekonomka, hospodářka, sekretářka
Mgr. Ladislav Kovář Administrátor webových stránek
Miloš Mareš Školník
Šárka Hollerová Domovnice – uklízečka MŠ
Zdeňka Fojtíková Uklízečka ZŠ
Jana Kačenková Uklízečka ZŠ
Olga Riedlová Vedoucí uklízečka ZŠ
Jana Marešová Vedoucí školní jídelny
Jiří Tichý Kuchař
Jana Smoleňáková Kuchařka
Václava Utišilová Kuchařka MŠ
Pavlína Janichová pomocná kuchařka
Šárka Hollerová pomocná kuchařka MŠ

pozn. zaměstnanci školy mají email ve tvaru [prijmeni]@zspovrly.cz, bez háčků a čárek