zaměstnanci

Mgr. Věra Slezáčková ředitelka školy
Mgr. Tomáš Skála statutární zástupce ředitelky školy
Bc. Markéta Zupková zástupkyně ředitelky pro MŠ
Mgr. Eva Hájková výchovný poradce (VP)
Mgr. Ladislav Kovář školní metodik prevence (ŠMP)
Mgr. Tomáš Skála koordinátor pro informační a komunikační technologie (ICT)
Mgr. Nikola Müllerová koordinátor pro enviromentální vzdělávání (EVVO)
Bc. Markéta Strnadová metodik pro enviromentální vzdělávání (EVVO)
Mgr. Ivona Hamplová koordinátor školního vzdělávacího plánu (ŠVP)

 

Mgr. Ivona Hamplová 1. třída
Mgr. Anna Černohlávková 2. A
Michaela Ďurčíková 2. B
Mgr. Zdena Zlatníková 3. třída
Mgr. Michal Bürgermeister 4. A
Mgr. Michaela Randáková 4. B
Mgr. Kateřina Kubíčková 5. třída
Mgr. Jakub Hacko 6.
Mgr. Ladislav Kovář 7. A
Mgr. Štěpán Hauzner 7. B
Bc. Markéta Strnadová 8. třída
Mgr. Eva Hájková 9. třída
Mgr. Jaroslava Najmonová bez třídnictví
Bc. Nikol Bártlová bez třídnictví
Mgr. Markéta Kopicová bez třídnictví
Mgr. Nikola Müllerová bez třídnictví
Bc. Daniela Vejvodová vedoucí asistentka pedagoga
Pavlína Janichová asistentka pedagoga
Dita Popelková asistentka pedagoga
Miroslav Plechata asistent pedagoga
Lia Jakesh asistentka pedagoga
Bc. Andrea Hroššo asistentka pedagoga
Bc. Marek Siekera asistent pedagoga
Kateřina Nováková asistentka pedagoga
Michaela Krátká asistentka pedagoga
Bc. Jana Hanusíková asistentka pedagoga
Bc. Markéta Zupková učitelka MŠ
Bc. Božena Vlačihová učitelka MŠ
Hana Dejová učitelka MŠ
Bc. Natálie Horká učitelka MŠ

 

Bc. Karla Suková vychovatelka ŠD
Alice Nováková vychovatelka ŠD

 

Správní zaměstnanci školy

 

Alena Lachmanová ekonomka, hospodářka, sekretářka
Mgr. Ladislav Kovář administrátor webových stránek
Miloš Mareš školník
Šárka Hollerová domovnice – uklízečka MŠ
Kateřina Nováková uklízečka MŠ
Eva Choutková uklízečka ZŠ
Zdeňka Fojtíková uklízečka ZŠ
Olga Riedlová vedoucí uklízečka ZŠ
Jana Marešová vedoucí školní jídelny
Lenka Čadková kuchařka
Jana Smoleňáková kuchařka
Václava Utišilová kuchařka MŠ
Veronika Jurisová pomocná kuchařka
Šárka Hollerová pomocná kuchařka MŠ

pozn. zaměstnanci školy mají email ve tvaru [prijmeni]@zspovrly.cz, bez háčků a čárek