Zápis naruby

Ve čtvrtek 25. dubna 2024 proběhl na naší škole zápis dětí do 1. třídy. Tradiční školní akce se však jako vždy v našich rukou proměnila v netradiční. Role průvodců zápisem se ujaly děti z pátých tříd. V centrech zaměřených na čtení, písmenka, pohyb, orientaci a objevy tak pracovali současní žáci s těmi budoucími a tak již na úplném začátku školní docházky začaly vznikat základy pro další spolupráci dětí mezi ročníky. My učitelé jsme s rodiči jen s úžasem přihlíželi šikovnosti všech zúčastněných dětí.

Nový standard ve vzdělávání

Ve čtvrtek 11. 4. jsme již tradiční rodičovské schůzky mezi šesti očima výjimečně změnili na společné. Důvodem bylo nedávné ukončení projektu, spolufinancovaného obcí, Konektivita školy a vybudování dvou odborných učeben – jazykové a multimediální. V rámci třídnických schůzek jsme pozvali rodiče na exkurzi do nových učeben, abychom jim představili nejmodernější výpočetní techniku – digipanely, vizualizéry, 3D tiskárny, virtuální realitu a samozřejmě počítače; pokročilé stavebnice na robotiku, software k výuce. Škola se tak řadí mezi zlomek škol, které mají podmínky k inovativnímu vzdělávání pro 21. století a kompletně splňuje standard konektivity základních škol dle požadavků IROP. Komentované prohlídky se setkaly s velkým ohlasem a zájmem.

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2024/25

• Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2024-2025 proběhne 25. 4. 2024 od 17.00 v budově školy.
• Zápis se týká dětí, které dovrší 6 let věku do 31. srpna 2024 a dětí s loňským odkladem.
• Zákonní zástupci podají žádost o přijetí nebo žádost o odklad školní docházky.
• V případě, že budete žádat o odklad školní docházky pro své dítě, je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře.
• Pro rodiče přijatých prvňáků připravujeme na 13. června 2024 informativní schůzku od 17.00 hodin. Na ní budete seznámeni se školním vzdělávacím programem Začněme spolu, s metodami, které používáme ve výuce, s organizací vzdělávacího procesu a chodem školy. Pozvánky vám včas doručíme.

Veškeré dokumenty a více informací – zde

Matematika pro všechny : Deváťáci oživují výuku matematiky

Žáci deváté třídy se rozhodli sdílet své znalosti a dovednosti z matematiky s mladšími spolužáky na I. stupni. Připravili pro ně matematické příklady, hádanky a rébusy. Zábavný způsob, vyzývající k logickému myšlení a hledání správných odpovědí si vyzkoušeli žáci 4., 5. a 6. třídy. Tato forma výuky hrou a přemýšlením nejenže podněcuje zájem o matematiku, ale také posiluje spolupráci mezi staršími a mladšími žáky. Deváťáci BIG LIKE!!!

Povrlská Šlapka 2023

Tradiční akce Šlapka pořádaná ve spolupráci se spolkem Rodiče Povrly, Sborem dobrovolných hasičů Povrly a tentokráte i s  MS – Zálesák  je úspěšně za námi.

Počasí nám přálo, spousta zajímavých stanovišť, dobrá nálada, vysoká účast (150 účastníků + 10 psů) a nakonec společné posezení s opékáním buřtů u ferraty v Mírkově. Děkujeme všem za vytvoření příjemného dne a další rok na viděnou.

Rozlučka devítky s učiteli

V pátek týden před posledním školním dnem se žáci deváté třídy rozloučili s učiteli, asistenty. Byla to taková generálka na 30. červen. Akci předcházelo velké plánování, výroba pozvánek, ohromný nákup, vymýšlení dárků pro učitele a jejich zajištění (poděkování pí. Francové), pečení, nakládání masa na grilování. Peníze na akci byly použity z výdělku účastí na jarmarcích. Celý článek zde.

Rodičovská schůzka

6. června proběhla rodičovská schůzka se zákonnými zástupci budoucích prvňáčků. Připravili jsme si pro ně ukázku z našeho programu Začít spolu – centra aktivit. Rodiče si tak mohli „ochutnat“ netradiční výuku, která naši školu zdobí. Jak se toho zhostili? Pod vedením zkušených učitelek dopadli rodiče výborně. Už se těšíme na nové „parťáky“ a spolupráci s rodiči.

Den Dětí


Dnešní Den dětí jsme si na naší škole opravdu užili a podle letité tradice se naši deváťáci vrhli do příprav stanovišť pro děti z MŠ. V duchu pohádek a sportovních aktivit jsme naplánovali 10 stanovišť. Přes závodní dráhu, střílení na terč, převoz materiálu na stavbě a další zajímavé úkoly se děti dostaly do závěru akce a před obědem jim žáci rozdali vysoutěženou odměnu. Následovalo zhodnocení dne a zasloužený oběd před odpolední výukou. Den se vydařil a my se těšíme na příští ročník. Poděkování patří i žákyním a ekotýmačkám z osmé třídy, které pomáhaly s přípravami, koordinací akce a focením na školní web.