Festival Svět knihy Praha 2024


Svět knihy Praha je největší literární festival v Čechách, a proto jsme se s žáky 7. třídy rozhodli, že bychom jeho atmosféru chtěli zažít, a ve čtvrtek 23. 5. 2024 jsme se vydali na holešovické výstaviště. V okolí Křižíkovy fontány jsme strávili tři hodiny, navštívili mnoho stánků a hal plných knih, někteří z nás získali podpisy literátů či básníku nebo dobré tipy na to, jakými tituly obohatit svou knihovnu (a ti úplně nejúspěšnější si vybrané knihy odvezli domů). A přestože jsme v důsledku zpoždění nestihli zamluvený workshop, samotný festival a jeho doprovodný program nám nakonec bohatě stačil.

Geologická exkurze v Tisé

Dne 3. 6. se žáci 9. třídy vydali na geologickou exkurzi do Tisé. Seznámili se s geologickým vývojem CHKO Labské pískovce, vznikem místních kaňonů, soutěsek a věží. Prohlédli si typické skalní útvary a díky panu PhDr. Vladimíru Procházkovi si obohatili vědomosti o místní faunu a floru. Exkurze se nám sice kvůli chladnějšímu počasí a lehkému dešti zkrátila, ale i tak byla jistě přínosem k výuce v závěru roku.

Senegal : Plast nemusí být jen odpad


Chcete vědět jak se žije v Senegalu? Jak se staví bungalovy z PET lahví? Pojďte se s námi seznámit s projektem “Plast nemusí být jen odpad”. Vyprávění o životě v Africe, zkušenostech našeho hosta ze Senegalu a jeho pohledu na svět. Workshop v naší škole a školkách byl součástí projektu, ve kterém nás Lucie a Bacary seznámili se svým ekologickým projektem. Více o projektu zde. Video zde.

Čtěte více

Centrum pro regionální rozvoj ČR pořádá Den otevřených dveří k 20. letům vstupu České republiky do Evropské unie

Po celou dobu konání akce si budete moci prohlédnout prostory Centra v Ústí nad Labem, kde mimo jiné uvidíte fotografie a videa úspěšných projektů IROP a EÚS, virtuální prohlídky vybraných projektů, ukázky stavebních materiálů a získáte informace o všech aktivitách Centra. Naší základní školu, nové vybavení a aktivity budou reprezentovat naši učitelé informatiky p. uč. Tomáš Skála, matematiky, fyziky a 3D modelování p. uč. Ladislav Kovář. Navštívit nás můžete ve středu 29. 5. od 12hod do 14hod v centru pro regionální rozvoj v Ústí nad Labem.

Den boje proti rakovině

Ve středu 15. května 2024 se žákovský parlament zúčastnil sbírky Den boje proti rakovině. Den proti rakovině je sbírka, kde si každý, kdo chce pomoci, zakoupí kytičku a tím přispěje na léčbu rakoviny. Každým rokem je to na jiný typ, letos to bylo na rakovinu prsou. Žáci parlamentu začali chodit v 9:00 po škole a školce, další skupina šla po obci a ta poslední navštívila obecní úřad, poštu a vybírala i dále po obci. Žáci měli na sobě žlutá trička a s sebou nosili kytičky, které tento rok měly růžovou stužku, dále letáčky a tašku, která byla na příspěvky. Po skončení této akce se peníze poštou zaslaly do nadace, která tuto akci pořádá. Žákovský parlament děkuje za přispění této akci a doufáme, že vybrané peníze pomohou lidem, kteří touto nemocí trpí.

Prvňáci v Českém Švýcarsku


V pátek, 10. května jsme se společně s oběma prvními třídami vydali do míst Národního parku České Švýcarsko, kde téměř před dvěma lety vypukl nejrozsáhlejší požár v novodobé historii Česka. Autobusem z Děčína jsme se dostali do rekreační osady Mezní Louka a pak už pokračovali po svých Mlýnskou stezkou, která je jednou z páteřních tras a propojuje Mezní louku s Pravčickou bránou.

Čtěte více

Zážitková pedagogika v boji proti alkoholismu

Dnes nás ve škole navštívila odbornice z protialkoholní léčebny a pomohla nám nahlédnout pod pokličku závislosti na alkoholu a jeho dopadu na zdraví člověka. Formou zážitkové pedagogiky si žáci osmého a devátého ročníku vyzkoušeli různé zdravotní následky alkoholismu. Za pomoci polyneuropatických ponožek a rukavic si vyzkoušeli projít pomyslnou cestu životem. Mohli si zkusit, jak procházející sousto a běžné lidské aktivity působí na jícnové varixy. Představili si, jak může absence potních a mazových žláz zkomplikovat společenský život a prohlédli si odstrašující fotografie celé řady průvodních nemocí. Přednáška byla opravdu zajímavá, místy pro silné povahy a moc ji doporučujeme. Velice děkujeme za přínosné informace.

Prvňáci v Praze – ZOO

Ve čtvrtek 2.5.2024 jsme navštívili ZOO v Praze. Na tento výlet jsme se předem nachystali. Před výjezdem jsme ve škole pracovali s mapou areálu ZOO, třídili jsme živočichy podle společných znaků do skupin, vyhledávali jsme v encyklopedii informace o jednotlivých živočišných druzích a popisovali je. Také jsme si povídali o dopravních prostředcích, kterými budeme cestovat, jízdním řádu a zopakovali jsme čas.

Čtěte více