Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2023/2024

termíny přijímacího řízení na SŠ

  • Do 30. 11. 2022 odevzdání přihlášek na vybrané umělecké školy s talentovou zkouškou.
  • Do 20. 2. 2023 předají vycházející žáci vyplněné přihlášky na SŠ ke kontrole výchovné poradkyni (VP).
  • Do 1. 3. 2023 zákonní zástupci žáků odevzdají přihlášky do zvolených škol (osobně nebo poštou).


Termíny jednotných zkoušek (pro obory s maturitní zkouškou):

  • 1. termín – 13. 4. 2023
  • 2. termín – 14. 4. 2023

Termíny jednotných zkoušek pro víceletá gymnázia:

  • 1. termín – 17. 4. 2023
  • 2. termín – 18. 4. 2023

Termíny talentové zkoušky do oborů skupiny Umění a užité umění:

  • od 2. 1 do 15. 1 2023

Termíny talentové zkoušky do oborů vzdělávání v konzervatoři:

  • od 15. 1 do 31. 1. 2023

Termíny talentové zkoušky do oborů vzdělávání Gymnázium se sportovní přípravou:

  • od 2. 1 do 15. 2. 2023

Do deseti pracovních dnů po zveřejnění výsledků přijímacího řízení žák odevzdá zápisový lístek na ředitelství vybrané školy, na kterou byl v rámci přijímacího řízení přijat.Dokumenty

Užitečné odkazy


Testy k volbě povolání a příprava na přijímací zkoušky


Informace o profesích