Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2021/2022

termíny přijímacího řízení na SŠ

 • Do 30. 11. 2020 odevzdání přihlášek na vybrané umělecké školy s talentovou zkouškou.
 • Do 19. 2. 2021 předají vycházející žáci vyplněné přihlášky na SŠ ke kontrole výchovné poradkyni (VP).
 • Do 1. 3. 2021 zákonní zástupci žáků odevzdají přihlášky do zvolených škol (osobně nebo poštou).


Termíny jednotných zkoušek (pro obory s maturitní zkouškou):

 • 1. termín – 12. 4. 2021
 • 2. termín – 13. 4. 2021

Termíny jednotných zkoušek pro víceletá gymnázia:

 • 1. termín – 14. 4. 2021
 • 2. termín – 15. 4. 2021

Termíny přijímacích zkoušek pro obory se závěrečnou zkouškou, výučním listem:

 • Od 22. 4. do 30. 4. 2021

Termíny talentové zkoušky do oborů skupiny Umění a užité umění:

 • od 2. 1 do 15. 1 2021

Termíny talentové zkoušky do oborů vzdělávání v konzervatoři:

 • od 15. 1 do 31. 1. 2021

Termíny talentové zkoušky do oborů vzdělávání Gymnázium se sportovní přípravou:

 • od 2. 1 do 15. 1. 2021

Do deseti pracovních dnů po zveřejnění výsledků přijímacího řízení žák odevzdá zápisový lístek na ředitelství vybrané školy, na kterou byl v rámci přijímacího řízení přijat.

* Jednotná přijímací zkouška se koná v prvním kole přijímacího řízení v období od 21. dubna a 28. dubna 2021, a to v termínu, který stanoví ministerstvo do 30. září 2020 a který zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.Dokumenty

Užitečné odkazy


Testy k volbě povolání a příprava na přijímací zkoušky


Informace o profesích