Školní časopis Buňka

aktuální číslo – duben 2023

http://zspovrly.cz/bunka/BUNKA_2022_3.pdf


Dvouměsíčník Základní školy a Mateřské školy Povrly. Výtisk je neprodejný. Zpravodaj je zaregistrován na ministerstvu kultury Praha (ev. č. MK ČR E 16855)

redakce časopisu

šéfredaktor
Bc. Karla Suková
sukova@zspovrly.cz

zástupce šéfredaktora
Bc. Markéta Strnadová
strnadova@zspovrly.cz

dětská redakční rada
tvoří žáci z předmětu Tvorba časopisu


archiv čísel