Školní časopis Buňka

Dvouměsíčník Základní školy a Mateřské školy Povrly. Výtisk je neprodejný. Zpravodaj je zaregistrován na ministerstvu kultury Praha (ev. č. MK ČR E 16855)

redakce časopisu

šéfredaktor
Bc. Karla Suková
sukova@zspovrly.cz

zástupce šéfredaktora
Bc. Markéta Strnadová
strnadova@zspovrly.cz

dětská redakční rada
tvoří žáci z předmětu Tvorba časopisu


aktuální číslo – červen 2021

http://zspovrly.cz/bunka/BUNKA_2021_2.pdf

archiv čísel