Školní časopis Buňka

aktuální číslo

BUŇKA – červen 2024


Dvouměsíčník Základní školy a Mateřské školy Povrly. Výtisk je neprodejný. Zpravodaj je zaregistrován na ministerstvu kultury Praha (ev. č. MK ČR E 16855)

redakce časopisu

šéfredaktor
Bc. Karla Suková
sukova@zspovrly.cz

dětská redakční rada
tvoří žáci z předmětu Tvorba časopisu


archiv čísel