Výživa hrou 2024

Tradiční projekt Výživa hrou proběhl ve dnech 19. 2. – 23. 2. na 1. stupni naší školy. Cílem projektu bylo zaměření se na základní věci týkající se zdravějšího životního stylu např. základní seznámení s výživovou pyramidou, obsah cukru v nápojích i v potravinách, šetření a plýtvání potravinami, nakupování potravin, regionální potraviny, zajímání se o složení výrobků, zemi původu apod. Dalším úkolem projektu Výživa hrou byla podpora dodržování zásad: Jíst se má všechno, ale něco méně častěji, něco více; neplýtvat, zajímat se o to, co jím a snažit se, s ohledem k životnímu prostředí, nakupovat regionální potraviny. Jednotlivé třídy plnily teoretické i praktické úkoly zaměřené na podporu zájmu o zdravé stravování a kladnou motivaci ke zdravému životnímu stylu.


Třídy tak zhlédly různá výuková videa vhodná pro konkrétní věkové kategorie. Týkala se např. vlivu cukru na náš organismus, správných stravovacích návyků anebo podstaty výživové pyramidy či zdravého talíře. Společně diskutovaly na daná témata, pracovali s didaktickými pomůckami a pracovními listy. V praktických aktivitách, které se vztahují k tématu zdravá výživa, se jednotlivé ročníky věnovaly výtvarnému zpracování zdravého/nezdravého člověka, vymýšlením zdravé abecedy, tvorbě sloganů na ovoce a zeleninu, vymýšlením a tvořením plakátů či nahráváním krátkých reklam, které by měly přesvědčit děti, aby jedly více ovoce a zeleninu. Nedílnou součástí praktických aktivit jsou i kuchařské práce a tak si třídy upekly ovesné sušenky, mrkvové taštičky, vyrobily za studena zdravé Raffaello kuličky anebo limonádu z kustovnice čínské.

Všechny třídy mohly zároveň využít připravenou výstavku ovoce a zeleniny, která byla k dispozici na chodbě. Jednotlivé plody byly očíslovány, žáci je tak poznávali a určovali jejich názvy. Poslední den projektu byly ovoce a zelenina rozkrájeny a všichni si mohli uspořádat soutěž v poznávání podle chuti. Zhodnocení projektu: Podle zpětných vazeb od třídních učitelů i jednotlivých žáků pro ně byl projekt Výživa hrou přínosný, poučný, ale i zábavný. Uvědomili si o trochu víc důležitost zdravé výživy na naše zdraví, setkali se s novými informacemi i chutěmi, získali alternativu k mlsání ve formě receptů, které již někteří vyzkoušeli doma s rodiči. Tradiční projekt Výživa hrou proběhl podle plánu, pedagogové aktivně spolupracovali a vhodně své žáky motivovali. Žáci byli aktivní a kreativní.