Zápis naruby

Ve čtvrtek 25. dubna 2024 proběhl na naší škole zápis dětí do 1. třídy. Tradiční školní akce se však jako vždy v našich rukou proměnila v netradiční. Role průvodců zápisem se ujaly děti z pátých tříd. V centrech zaměřených na čtení, písmenka, pohyb, orientaci a objevy tak pracovali současní žáci s těmi budoucími a tak již na úplném začátku školní docházky začaly vznikat základy pro další spolupráci dětí mezi ročníky. My učitelé jsme s rodiči jen s úžasem přihlíželi šikovnosti všech zúčastněných dětí.

CyberDay – Den kyberbezpečnosti

V úterý 23. dubna proběhl CyberDay – projektový den pro žáky II. stupně zaměřený na bezpečnost v on-line prostředí. Během celého dne se realizovala řada přednášek na téma: Kyberšikana a jak se efektivně bránit proti útočníkům, Nastavení mobilních aplikací pro bezpečnou komunikaci, Digitální stopa na internetu, ochrana osobních údajů a co je rizikový obsah, nebezpečí kybergroomingu a seznámení se s adiktologickými službami v oblasti nelátkových závislostí.

Odpolední blok byl určen pro rodiče, kde jsme v rámci diskuze probírali, jak zdravě přistupovat k mobilu, jak zdravě hrát či jak zdravě nastavit pravidla tak, aby u dětí nepropukla závislost na informačních technologiích. Projekt CyberDay doprovázela výstava informačních panelů s produkce e-bezpeci.cz (národního projektu prevence rizikového chování v on-line prostředí), která bude pro veřejnost k vidění ještě 14 dní.

vyhodnocení dotazníku žáků II. stupně

Nový standard ve vzdělávání

Ve čtvrtek 11. 4. jsme již tradiční rodičovské schůzky mezi šesti očima výjimečně změnili na společné. Důvodem bylo nedávné ukončení projektu, spolufinancovaného obcí, Konektivita školy a vybudování dvou odborných učeben – jazykové a multimediální. V rámci třídnických schůzek jsme pozvali rodiče na exkurzi do nových učeben, abychom jim představili nejmodernější výpočetní techniku – digipanely, vizualizéry, 3D tiskárny, virtuální realitu a samozřejmě počítače; pokročilé stavebnice na robotiku, software k výuce. Škola se tak řadí mezi zlomek škol, které mají podmínky k inovativnímu vzdělávání pro 21. století a kompletně splňuje standard konektivity základních škol dle požadavků IROP. Komentované prohlídky se setkaly s velkým ohlasem a zájmem.

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2024/25

• Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2024-2025 proběhne 25. 4. 2024 od 17.00 v budově školy.
• Zápis se týká dětí, které dovrší 6 let věku do 31. srpna 2024 a dětí s loňským odkladem.
• Zákonní zástupci podají žádost o přijetí nebo žádost o odklad školní docházky.
• V případě, že budete žádat o odklad školní docházky pro své dítě, je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře.
• Pro rodiče přijatých prvňáků připravujeme na 13. června 2024 informativní schůzku od 17.00 hodin. Na ní budete seznámeni se školním vzdělávacím programem Začněme spolu, s metodami, které používáme ve výuce, s organizací vzdělávacího procesu a chodem školy. Pozvánky vám včas doručíme.

Veškeré dokumenty a více informací – zde

Pozvání na tradiční Velikonoční jarmark v Povrlech

Srdečně vás zveme na náš tradiční Velikonoční jarmark, který se koná v úterý 26.3. od 12.00 do 16:00 v Povrlech. Najdete nás před kostelem, Komunitním centrem, před obecním úřadem a v parčíku. Čeká na vás široká škála nabídky od ručně vyrobených velikonočních dekorací po lahodné místní speciality. Od 16.00 hod. se uskuteční v kostele koncert žáků ZuŠ, MŠ Dráček, 1. říídy. Mladí varhaníci z Ústí nad Labem rozezvučí naše kostelní varhany.

Přijďte si užít den plný radosti, kreativity, tradičních velikonočních zvyků a veselou atmosféru plnou tradičních řemesel, hudby a dobrého jídla. Těší se na vás dětí z MŠ, prvních. tříd a žáků z 5.6.9. třídy.

Jaro přichází do Povrlů : Prvňáčci oslavují tradičními rituály

Dnešní dopoledne proběhlo ve znamení loučení se zimou a přivítání jara. Této hezké tradice se zúčastnily děti z obou mateřských škol a první třídy. Obcí zněl zpěv, halekačky, hudební nástroje a průvod dětí rozdával radost kolemjdoucím. Naši prvňáčci samostatně vyrobili 3 Moreny v rámci projektového vyučování a právě v dnešní den jednu z nich pustili po řece Labi, aby pozvali jaro do obce. Druhá Mařena vás uvítá na velikonočním jarmarku 26.3. 2024 před kostelem a komunitním centrem. Třetí Morana zahájí velikonoční koncert v kostele. Již druhým rokem v Povrlech rozkvetla u kostela vrba s velikonočními vajíčky, kam můžete zavěsit i své vytvořené kraslice.

Hezké jarní dny přejí vaši nejmenší a společně s vámi se těší na viděnou na obecním velikonočním jarmarku.

Daruj knihu

Březen je měsícem KNIHY, proto se i v letošním roce pořádá akce DARUJ KNIHU. Pokud máte doma nějaké nevyužité a nepoškozené knihy, nevyhazujte je do sběru, ale přineste je do našich dvou knihoven. Děti je rády v rámci čtenářských dílen využijí. Knížky noste k rukám Aničky Černohlávkové, Nikol Bártlové a Andrey Hroššo do 2. 4. 2024. Děkujeme, že jste spolu s námi šetrným spotřebitelem a dáváte knihám druhou šanci.

Výživa hrou 2024

Tradiční projekt Výživa hrou proběhl ve dnech 19. 2. – 23. 2. na 1. stupni naší školy. Cílem projektu bylo zaměření se na základní věci týkající se zdravějšího životního stylu např. základní seznámení s výživovou pyramidou, obsah cukru v nápojích i v potravinách, šetření a plýtvání potravinami, nakupování potravin, regionální potraviny, zajímání se o složení výrobků, zemi původu apod. Dalším úkolem projektu Výživa hrou byla podpora dodržování zásad: Jíst se má všechno, ale něco méně častěji, něco více; neplýtvat, zajímat se o to, co jím a snažit se, s ohledem k životnímu prostředí, nakupovat regionální potraviny. Jednotlivé třídy plnily teoretické i praktické úkoly zaměřené na podporu zájmu o zdravé stravování a kladnou motivaci ke zdravému životnímu stylu.

Čtěte více

HOKEJOVÉ UTKÁNÍ : Odveta se učitelům vydařila

UČITELÉ vs ŽÁCI 6 : 5

V úterý 20.2. se konala odveta hokejového zápasu mezi učiteli a žáky. Učitelé nechtěli opakovat tragický výkon z prosince a udělali zásadní změnu v brance. Na důležitý post angažovali z řad žáků Adama Kavu ze 7. třídy. To se ukázalo jako rozhodující prvek pro konečný výsledek. Utkání se netradičně hrálo na dva poločasy. V první polovině se skóre přelévalo na jednu či druhou stranu. Učitelé šli rychle do vedení, ale žáci brzy skóre otočili.

Čtěte více