Povinně zveřejňované informace

1. Oficiální název Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace
2. Důvod a způsob založení Na základě usnesení Zastupitelstva obce Povry č. j. 100/02 ze dne 15. 10. 2002 Obec Povrly zřídila s účinností od 1. 1. 2003 příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, IČO 72 743 921 a dne 25. 10. 2002 vydala její zřizovací listinu.
3. Organizační struktura Organizační struktura řízení
4. Kontaktní spojení Přehled kontaktních spojení
5. Případné platby lze poukázat Informace o bankovních účtech
6. IČ 72743921
7. DIČ
8. Dokumenty dokumenty školy, dokumenty školní jídelny, dokumenty prevence a poradenství, dokumenty školní družiny, dokumenty školské rady, dokumenty spolku Rodiče Povrly,
9. Žádosti o informace Poskytování informací
10. Příjem žádostí a dalšich podání Příjem dalších podání – viz. organizační struktura řízení a kontakty.
11. Opravné prostředky Opravné prostředky ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
12. Formuláře Formuláře jednotlivých odborů MMB – viz. Dokumenty
13. Návody pro řešení životních situací životní sitauce na Portálu veřejné správy
14. Nejdůležitější předpisy Nejdůležitější předpisy zveřejněné na stránkách zřizovatele školy

Školský zákon 561/2004 Sb.

Školní řád 

dokumenty k fyzickému nahlédnutí v ředitelně školy

provozní doba

15. Úhrady za poskytování informací Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací

usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad nebyla dosud vydána
16. Licenční smlouvy V současné době OÚ Povrly neposkytuje žádné vzory licenčních smluvVýhradní licence
V současné době OÚ Povrly neposkytuje žádné výhradní licence
17. Výroční zpráva
(dle zák. č. 106/1999 Sb.)
Výroční zprávy včetně příloh
18. Informace o zpracování osobních údajů GDPR