Centrum pro regionální rozvoj ČR pořádá Den otevřených dveří k 20. letům vstupu České republiky do Evropské unie

Po celou dobu konání akce si budete moci prohlédnout prostory Centra v Ústí nad Labem, kde mimo jiné uvidíte fotografie a videa úspěšných projektů IROP a EÚS, virtuální prohlídky vybraných projektů, ukázky stavebních materiálů a získáte informace o všech aktivitách Centra. Naší základní školu, nové vybavení a aktivity budou reprezentovat naši učitelé informatiky p. uč. Tomáš Skála, matematiky, fyziky a 3D modelování p. uč. Ladislav Kovář. Navštívit nás můžete ve středu 29. 5. od 12hod do 14hod v centru pro regionální rozvoj v Ústí nad Labem.

CyberDay – Den kyberbezpečnosti

V úterý 23. dubna proběhl CyberDay – projektový den pro žáky II. stupně zaměřený na bezpečnost v on-line prostředí. Během celého dne se realizovala řada přednášek na téma: Kyberšikana a jak se efektivně bránit proti útočníkům, Nastavení mobilních aplikací pro bezpečnou komunikaci, Digitální stopa na internetu, ochrana osobních údajů a co je rizikový obsah, nebezpečí kybergroomingu a seznámení se s adiktologickými službami v oblasti nelátkových závislostí.

Odpolední blok byl určen pro rodiče, kde jsme v rámci diskuze probírali, jak zdravě přistupovat k mobilu, jak zdravě hrát či jak zdravě nastavit pravidla tak, aby u dětí nepropukla závislost na informačních technologiích. Projekt CyberDay doprovázela výstava informačních panelů s produkce e-bezpeci.cz (národního projektu prevence rizikového chování v on-line prostředí), která bude pro veřejnost k vidění ještě 14 dní.

vyhodnocení dotazníku žáků II. stupně

Pohár vědy: Žáci naší školy předvedli excelentní vědecké dovednosti

Tento školní rok se naši žáci z druhého stupně tradičně účastnili fyzikální soutěže o Pohár vědy. Mezinárodní soutěž, která nabízí žákům všech věkových kategorií skupinové badatelské, experimentální a komunikační aktivity související s řešením teoretických i praktických problémů z různých oborů fyziky, chemie, matematiky, techniky či biologie a ekologie a podporuje kreativitu a technické, manuální a ICT dovednosti. Týmy zpracovávaly od ledna do dubna úkoly, výzvy a vědecká pozorování. Naši školu reprezentovali tři týmy : 1) Osmáci z Áčka (M. Opat a H. Podzimek) 2) Ti Nejlepší 🙂 (J. Hošek, M. Matějovský) a 3) Dragons (M. Šimek, M. Čikoš, M. Smoleňák, T. Mixa, P. Krsek a K. Krajča). Ukázky prací visí na nástěnce.

Certifikaci úspěšného řešitele s nejlepším bodovým ohodnocením získává tým Ti Nejlepší ze 7. třídy. Gratulujeme za skvělé vědecké výkony!

Matematika pro všechny : Deváťáci oživují výuku matematiky

Žáci deváté třídy se rozhodli sdílet své znalosti a dovednosti z matematiky s mladšími spolužáky na I. stupni. Připravili pro ně matematické příklady, hádanky a rébusy. Zábavný způsob, vyzývající k logickému myšlení a hledání správných odpovědí si vyzkoušeli žáci 4., 5. a 6. třídy. Tato forma výuky hrou a přemýšlením nejenže podněcuje zájem o matematiku, ale také posiluje spolupráci mezi staršími a mladšími žáky. Deváťáci BIG LIKE!!!

Jakoby hobby – prevence před závislostí na nikotinu

Naší školu navštívil pan Tylš z odvykacího centra Jakoby hobby – expert na kurzy na odbourávání závislostí na cigaretách a nikotinu. Pro druhostupňové žáky naší školy si připravil seminář s cílem seznámit je s mechanismy závislostí a jejich předcházení. Žáci se dozvěděli velmi cenné informace o „marketingové mašinérii“ která cílí právě na děti školního věku formou sugesce a ovlivňování mysli. Žákům informace byly předávány tak, aby pochopili, jak nikotinové sáčky, elektronické cigarety či obyčejné cigarety působí na lidský organismus a jak se zachovat v případě fyzické konfrontace s návykovou látkou.

Do okresního kola Pišqworek postupují dva týmy!

Ve středu 18. října se konalo školní kolo v tradiční soutěži „Pišqworky“. Mezi žáky napříč třídami druhého stupně proběhla třídní kola, z nichž vzešly čtveřice nejlepších pišqworkářů. Ti se utkali v celoškolním napínavém souboji. První tým reprezentující naší školu bude tvořen z žáků deváté třídy – Nely Pittnerové, Josefa Mánka a Marcela Marka. Druhý tým je složen z žáků osmých tříd – Kamila Krajči, Mariky Hamplové a Michala Smoleňáka. Kompletní výsledky zde. Gratulujeme všem, kteří se zúčastnili, gratulujeme těm, kteří postoupili a posíláme do Ústí nad Labem naše nejsilnější bojovníky!