Prvňáci v Praze – ZOO

Ve čtvrtek 2.5.2024 jsme navštívili ZOO v Praze. Na tento výlet jsme se předem nachystali. Před výjezdem jsme ve škole pracovali s mapou areálu ZOO, třídili jsme živočichy podle společných znaků do skupin, vyhledávali jsme v encyklopedii informace o jednotlivých živočišných druzích a popisovali je. Také jsme si povídali o dopravních prostředcích, kterými budeme cestovat, jízdním řádu a zopakovali jsme čas.

Čtěte více

Jaro přichází do Povrlů : Prvňáčci oslavují tradičními rituály

Dnešní dopoledne proběhlo ve znamení loučení se zimou a přivítání jara. Této hezké tradice se zúčastnily děti z obou mateřských škol a první třídy. Obcí zněl zpěv, halekačky, hudební nástroje a průvod dětí rozdával radost kolemjdoucím. Naši prvňáčci samostatně vyrobili 3 Moreny v rámci projektového vyučování a právě v dnešní den jednu z nich pustili po řece Labi, aby pozvali jaro do obce. Druhá Mařena vás uvítá na velikonočním jarmarku 26.3. 2024 před kostelem a komunitním centrem. Třetí Morana zahájí velikonoční koncert v kostele. Již druhým rokem v Povrlech rozkvetla u kostela vrba s velikonočními vajíčky, kam můžete zavěsit i své vytvořené kraslice.

Hezké jarní dny přejí vaši nejmenší a společně s vámi se těší na viděnou na obecním velikonočním jarmarku.