Nový standard ve vzdělávání

Ve čtvrtek 11. 4. jsme již tradiční rodičovské schůzky mezi šesti očima výjimečně změnili na společné. Důvodem bylo nedávné ukončení projektu, spolufinancovaného obcí, Konektivita školy a vybudování dvou odborných učeben – jazykové a multimediální. V rámci třídnických schůzek jsme pozvali rodiče na exkurzi do nových učeben, abychom jim představili nejmodernější výpočetní techniku – digipanely, vizualizéry, 3D tiskárny, virtuální realitu a samozřejmě počítače; pokročilé stavebnice na robotiku, software k výuce. Škola se tak řadí mezi zlomek škol, které mají podmínky k inovativnímu vzdělávání pro 21. století a kompletně splňuje standard konektivity základních škol dle požadavků IROP. Komentované prohlídky se setkaly s velkým ohlasem a zájmem.