Společná akademie ZŠ a MŠ Povrly a MŠ Dráček


Ve čtvrtek 27. 6. 2024 se v naší obci konala nezapomenutelná událost – společná akademie ZŠ a MŠ Povrly a MŠ Dráček! V průběhu večera děti, často i se svými učitelkami či učiteli, předvedly svá taneční, hudební i jiná vystoupení a scénky, na kterých pracovaly spolu se svou třídou nebo zájmovým útvarem. Děti se snažily ze všech sil, a bylo tak povzbudivé a často i dojemné sledovat jejich odvahu a energii, kterou do vystoupení vložily. Snad budou takové akce i nadále rozvíjet talent a kreativitu našich dětí. Děkujeme všem pedagogům a žákům za jejich odvedenou práci a stejně tak i všem přítomným za podporu, laskavost a skvělou atmosféru, kterou v sále společně vytvořili.

Třídní schůzka rodičů budoucích prvňáčků


Ve čtvrtek 13. 6. 2024 se uskutečnila třídní schůzka rodičů budoucích prvňáčků. Už tradičně jsou pro rodiče na této schůzce připravena centra aktivit programu Začít spolu. Před rodiče byly postaveny úkoly, hry a aktivity, které budeme připravovat do výuky dětí. V českém jazyce – písmenkách, se seznámili s hrou běhavka, v matematice si vyzkoušeli práci s robotickými edukativními hračkami, v ateliéru pracovali na přípravě pohoštění pro celou skupinu a v objevech poznávali ovoce a zeleninu. Kdo chtěl, vyzkoušel si i třídní interaktivní tabuli. Společně jsme strávili vcelku veselé odpoledne a já věřím, že v podobném veselém duchu budou probíhat i všechny další třídní schůzky.

Zápis naruby

Ve čtvrtek 25. dubna 2024 proběhl na naší škole zápis dětí do 1. třídy. Tradiční školní akce se však jako vždy v našich rukou proměnila v netradiční. Role průvodců zápisem se ujaly děti z pátých tříd. V centrech zaměřených na čtení, písmenka, pohyb, orientaci a objevy tak pracovali současní žáci s těmi budoucími a tak již na úplném začátku školní docházky začaly vznikat základy pro další spolupráci dětí mezi ročníky. My učitelé jsme s rodiči jen s úžasem přihlíželi šikovnosti všech zúčastněných dětí.

Cesta do Prahy s 5.B : Ztratil se nám vagón, ale přesto jsme dorazili až k Orloji

My z 5.B jsme jeli do Prahy 12. 12. 2023. V 7:30 ráno jsme se sešli na vlakovém nádraží v Povrlech a v Ústí nad Labem jsme zjistili, že nám nepřipojili náš vagón s místenkami. Ale nějak jsme dojeli do Prahy. Vystoupili jsme z vlaku a šli jsme se podívat na Orloj. Stihli jsme ho, bylo 10:00 hodin takže zrovna zvonilo, a potom jsme šli do divadla, které je starší než české Národní divadlo. Jmenuje se Stavovské divadlo. Viděli jsme na operu Loutkáček. Já, a myslím si, že celá třída by jsme tu operu ohodnotili tak 6,5 bodů z 10. Jakmile Loutkáček skončil, jsme šli na oběd do fast foodů. potom jsme šli do nádherného Retromuzea. Tuhle výstavu by naše 5.B ohodnotila tak 9 body z 10. Velice nádherné muzeum. Doporučujeme. Nakonec se šlo na vánoční trhy. A pak už jen vlak, nastoupili jsme a jeli domů.Tento výlet se nám líbil a doporučujeme si udělat podobný výlet.

František Žid – 5. B

No backpack day – Den bez batohů

No BackPack Day je den, kdy děti chodí do školy bez batohů. Všechny knihy a školní potřeby děti nosí v rukou nebo podivuhodných zavazadlech. Cílem této akce je připomenout miliony dětí na celém světě, které musí ujít kilometry pěšky do školy. Knihy a školní pomůcky přitom nosí v improvizovaných zavazadlech, protože si nemohou dovolit školní batůžky.

Noc s Andersenem

Žáci II. stupně napříč všemi třídami si pod dohledem paní učitelky Markéty Strnadové připravili pro své mladší spolužáky soutěžní úkoly do celonárodní akce NOC S ANDERSENEM. Pro téma letošní akce jsme si vybrali 100. výročí založení The Walt Disney Studios s narozeninami postavičky Myšáka Mickeyho, který oslavil 95 let. Po chodbě školy jsme mohli potkat celou řádku postav známých právě díky studiu Walta Disneyeho. Moc děkujeme všem, kteří se zapojili a s námi si tuto tradiční akci užili.

Myslíme na druhé

Vánoční čas je čas rozdávání darů. Snažíme se obdarovat naše blízké a mnozí z nás myslí na rodiny v tíživé situaci, na lidi osamocené či nemocné anebo na opuštěná a zraněná zvířata. Tak je to i v naší škole. Ve spolupráci se školním parlamentem proběhlo několik charitativních sbírek. Již v listopadu byla vyhlášena sbírka pro fond SIDUS. Prodejem drobných předmětů jsme měli možnost přispět nemocným dětem. Částka, kterou jsme takto v naší škole získali činí 2 670 Kč. Kam tyto peníze putují najdete na stránkách organizace. Ve škole jsme též uspořádali sbírku pro kočky v nouzi.

Čtěte více

Soutěž o titul NEJKRÁSNĚJŠÍ VÝZDOBA TŘÍDY – VÁNOCE 2022


Adventní náladu nám letos pomohl rozproudit ŠKOLNÍ PARLAMENT, který vyhlásil soutěž mezi třídami. Bojovalo se o titul: NEJKRÁSNĚJŠÍ VÝZDOBA TŘÍDY. Úkol to nebyl lehký a času málo. Termín hodnocení byl stanoven na 8. prosince 2022. Ve třídách to vířilo nápady, tvořilo se z papíru, dřeva přírodnin, dokonce i pochutin, které měly zapůsobit na všechny naše smysly. Kdo si bude moci vybrat hlavní výhru v podobě JEDNOHO DNE BEZ UČENÍ? Při hodnocení jsme viděli betlémy, adventní kalendáře, vánoční stromy živé, umělé, dřevěné i papírové, okenní výzdobu i sněhuláky z kartonu. Vítězná třída překvapila hodnotitele z řad žáků, učitelů i zástupců dalších školních profesí svým originálním vánočně vyzdobeným krbem, ze kterého se ozýval praskot hořícího dřeva. Pro tento rok je vítězem 6. třída. Gratulujeme.