Matematika pro všechny : Deváťáci oživují výuku matematiky

Žáci deváté třídy se rozhodli sdílet své znalosti a dovednosti z matematiky s mladšími spolužáky na I. stupni. Připravili pro ně matematické příklady, hádanky a rébusy. Zábavný způsob, vyzývající k logickému myšlení a hledání správných odpovědí si vyzkoušeli žáci 4., 5. a 6. třídy. Tato forma výuky hrou a přemýšlením nejenže podněcuje zájem o matematiku, ale také posiluje spolupráci mezi staršími a mladšími žáky. Deváťáci BIG LIKE!!!