Letošním tématem vlastivědy v páté třídě jsou české dějiny od příchodu Habsburků na český trůn až do roku 1918.


Pro někoho nudné téma, patlání se v minulosti, ale naše třída cestuje časem a navštěvuje náš kraj a okolí a hledá bitvy, postavy a události, které mají něco společného s Habsburky. Celkem nás čeká 5 výprav. Nebudeme prozrazovat kam všude plánujeme cestovat, budeme vás pravidelně informovat. Naše první cesta do minulosti byla podniknuta dne 5. 10. Cíl byl zámek v Děčíně. Ptáte se proč zámek Děčín? Žáci se seznamovali s Habsburky, konkrétně s osobou Rudolfa II. Jeden ze šlechticů a majitelů děčínského panství, rytíř Rudolf z Bünau působil totiž ve službách císaře Rudolfa II.

Žáci pobíhali na nádvoří a v zahradách, hledali informace a tajné šifry, ve kterých se dětem přiblížil svět alchymistů a hvězdářů na dvoře Rudolfa II. Jejich cílem bylo vyluštit tajenku, za což je čekala drobná odměna. Druhá vlastivědná cesta nás 19. 10. zavedla do historie školství Rákoska, oslí lavice, klečení na hrachu. To jsou tělesné tresty, které měli možnost zažít si na vlastní kůži žáci z páté třídy. V rámci projektového dne navštívili skanzen v Zubrnicích. Jejich výuka byla v místní obecné škole. Vyučování začalo hodinou počtů, kdy si na břidlicové tabulky napsali příklady a museli bez kalkulaček a mobilů, jen s pomocí počítadla, vypočítat, jak dlouho škola v Zubrnicích stojí. Druhá hodina byla psaní krasopisem. Redispera se namáčela do kalamáře a kdo udělal kaňku, musel do oslí lavice. Po hodině psaní následoval zpěv a čtení ze starých slabikářů. Mít ruce za zády, nemluvit a neošívat se, to byl docela problém pro všechny žáky. Do třídy za námi přišel i host, který vyprávěl o době Marie Terezie, seznámil nás s reformami a s Josefem II. Navštívili jsme rovněž kostel, sušárnu ovoce a stará hospodářská stavení. Dozvěděli jsme se, jak se žilo na vesnici, jaké povinnosti měly děti na statku, jak se vařilo. Seznámili jsme se s předměty, které dnes nahradily modernější stroje. Pokud vás zajímá víc, projděte si galerii na stránkách školy nebo skanzen navštivte. Okolí je nádherné a místní rodačka paní Pizingerová, která se nám celý den věnovala, vás ráda uvidí a provede. Byl to prima den. K.Kubíčková a pátá třída.