Informace k provozu školy od 1. března 2021

1. až 9. třída distanční výuka. Bližší informace vám zejména pro 1. a 2. třídy sdělí třídní učitelé.

Provoz školní jídelny nepřerušen. Výdej obědů u okénka vzadu u jídelny od 11.30 do 12.30. Obědy pro 1. a 2. třídu jsou automaticky odhlášeny. Pokud budete chtít pro své dítě oběd, je nutné objednat odběr obědů na sjzspovrly@volny.cz.

Podmínky pro čerpání krizového ošetřovného od 1. března 2021 – zde

projekt CO2 liga

Naše škola se v září roku 2020 zapojila do celorepublikového projektu CO2 Ligy, jehož garantem a organizátorem je Ekologický institut Veronica. Vybraní žáci sedmé a deváté třídy se plnění první mise projektu chopili opravdu zodpovědně. Díky jejich píli a zodpovědnosti v době výuky na dálku se nám podařilo dosáhnout nejvyšší kategorie hodnocení tzv. Paříž+. Máme obrovskou radost a jsme na naše žáky opravdu pyšní. Doufáme, že v druhé misi náš úspěch zopakujeme a projekt i přes všechny těžkosti dotáhneme do zdárného konce. Děkujeme všem žákům, učitelům i rodičům za podporu v průběhu dalších misí.

Radost z radosti

Je čas Vánoc, čas kouzel, lásky, štěstí, spokojenosti, sounáležitosti, plnění přání a k tomu neodmyslitelně patří úsměv na tváři. Bohužel také v tento čas prožíváme nejistoty, starosti, pochyby, ale i strach o své zdraví, o zdraví našich blízkých a o naši budoucnost. Naši žáci se rozhodli čarovat a vykouzlit úsměvy na tvářích těch, kteří jsou v této nelehké době nejzranitelnější, našim nejstarším. Tímto bych chtěla moc poděkovat žákům 5. A, 5. B, 9. ročníku a pedagogům za vytvoření krásných vánočních přání, které jsme předali do Domova pro seniory na Bukově v Ústí nad Labem. Dopis od jedné babičky. Přejeme všem krásné svátky plné úsměvů.

Informace k provozu školy do konce roku 2020

Na základě usnesení vlády č. 1335 MŠMT stanovilo 21. a 22. prosinec jako volné dny. Žáci nejsou přítomni ve škole. V tyto dny není distanční vzdělávání, neposkytuje se školní stravování, ani není v provozu školní družina. Případné další změny organizace najdete na našich webových stránkách. Plné znění informace z MŠMT zde.