Výživa hrou na 1. stupni

V týdnu od 5. 2. do 9. 2. 2018 proběhl na 1. stupni naší školy již tradiční projekt Výživa hrou zaměřený na zdravou výživu a zdravý životní styl.
Tentokrát se projekt od úterý do čtvrtka rozšířil o výukové programy Zdravá 5 a Nestlé pro zdraví. Tyto programy seznámily žáky s 5 základními zásadami
zdravého stravování – správným složením jídelníčku, ovocem a zeleninou, pitným režimem, zásadami hygieny a bezpečnosti potravin.

V pátek 9. 2. první hodinu bylo pro žáky prvního, druhých a třetích ročníků připraveno v tělocvičně školy tematické divadelní představení.
Žáci čtvrté a páté třídy plnili teoretické testy zaměřené na zdravou výživu.

Samotný projektový den začal druhou vyučovací hodinu a všichni žáci prvního stupně se postupně vystřídali ve čtyřech centrech aktivit. V prvním se věnovali fyzickému rozvoji, který je určitě, spolu se správným stravováním, nezbytně nutný k udržení dobrého zdraví. V druhém centru se rozvíjeli výtvarně a vytvářeli malby a kresby lidské postavy jen z ovoce a zeleniny.
Ve třetím centru si každý z přineseného ovoce, zeleniny i jiných zdravých potravin vytvořil zdravý obložený talíř dle své vlastní fantazie a v posledním centru se všichni oproti předchozím ročníkům přesvědčili i o tom, že do hudebního světa lze zdravou výživu také zařadit. V hudebně se naučili píseň Farmář, a doprovázeli se na jednoduché hudební nástroje.
Kromě projektového dne se žáci prvního stupně celý týden snažili o to, aby nosili ty nejzdravější svačiny a získávali za ně body pro svou třídu. Zdravé svačiny bodovali v jednotlivých třídách třídní učitelé a celá soutěž dopadla takto:

1. místo obsadila třída 3. B
2. místo třída 2. A
a na třetím místě se umístila 1. třída