Obhájili jsme titul Ekoškola na další tři roky

certifikát

Na základě auditu konaného dne 17. 4. 2024 a posouzení zprávy z auditu komisí, jsme obhájili

Certifikaci Zelené cesty – mezinárodní titul Ekoškola platný po dobu 3 let.