Menu pro změnu

Tak se jmenoval týdenní projekt o jídle poprvé realizovaný na 2. stupni školy v týdnu od 5.2. do 9.2. 2018. Jeho cílem bylo ukázat žákům cestu ke „zodpovědné“ spotřebě potravin, poukázat na fakt, že zodpovědnou volbou potravin mohou ovlivnit nejen svoje zdraví, ale i čerpání přírodních zdrojů, potažmo klima a biodiverzitu. Žáci se ve smíšených skupinách z různých ročníků pod vedením dvou pedagogů zamýšleli nad různými problematickými trendy produkce, distribuce a spotřeby potravin.

 

 

Konkrétně nad plýtváním potravinami, celosvětově rostoucí spotřebou masa, rostoucí propastí mezi zemědělci a spotřebiteli, dostupností libovolných potravin odkudkoliv a kdykoliv a také nad stále narůstající spotřebou vysoce průmyslově zpracovaných potravin s obsahem tzv. „éček“ neboli chemických látek do nich přidávaných za různým účelem. Jednotlivé skupiny během posledního projektového dne seznámily se svým tématem všechny ostatní skupiny v rámci společných prezentací. Ukázalo se, že žáci objevili prostřednictvím zrealizovaných aktivit v podobě průzkumů v obchodech, exkurzí, anket na ulici nebo na farmářském trhu či kulinářských experimentů v cvičné školní kuchyňce mnoho nových poznatků a zajímavých informací, kterými obohatili během prezentací nejen své spolužáky, ale i samotné pedagogy. Tyto zajímavé informace, triky a rady týkající se spotřeby jídla jsou zpřehledněny na nástěnných panelech v prostorách školní spojovací haly a pavilónu 2. stupně. Jejich prohlídka bude zcela určitě užitečná všem návštěvníkům školy. Elektronické verze prezentací a fotografie z průběhu projektu jsou umístěny na webové stránce školy. Naši žáci dnes díky projektu vědí, co je „skutečné jídlo“.

Menu pro změnu očima žáků – zde

Fotogalerie – zde