Informace o provozu školy pro žáky II. stupně od 10. května 2021

Rozpis rotační výuky pro II. stupeň

prezenční výuka od 10. 5. (do školy chodí): 6. a 8. třída
distanční výuka od 10. 5. (výuka on-line): 7. a 9. třída

V dalším týdnu (tedy od 17. 5.) se výuka obrací.

Testování

Před prezenční výukou bude probíhat testování v pondělí a ve čtvrtek (nebo první den docházky do školy u paní ekonomky) v kmenových třídách. Více informací vám zašlou třídní učitelé, prosíme, abyste sledovali stránky školy, případně odkaz: https://testovani.edu.cz/

Školní jídelna

žáci na prezenční výuce jsou na obědy přihlášeni automaticky
žáci na distanční výuce mohou odebírat obědy, ale zákonný zástupce je musí přihlásit na sjzspovrly@volny.cz