Informace k provozu školy od 17. května 2021

I. stupeň – prezenční výuka všech tříd

Testování před výukou bude nadále probíhat v pondělí v kmenových třídách, nebo první den docházky do školy u paní ekonomky.

II. stupeň – rotační způsob

prezenční výuka od 17. 5. (do školy chodí): 7. a 9. třída
– distanční výuka od 17. 5. (výuka on-line): 6. a 8. třída

Testování před prezenční výukou bude probíhat v pondělí a ve čtvrtek v kmenových třídách, nebo první den docházky do školy u paní ekonomky.

Více informací vám zašlou třídní učitelé, prosíme, abyste sledovali stránky školy.

Školní jídelna

– žáci na prezenční výuce jsou na obědy přihlášeni automaticky
– žáci na distanční výuce mohou odebírat obědy, ale zákonný zástupce je musí přihlásit na sjzspovrly@volny.cz