Víte, že

je naše škola Tréninkovým centrem programu Začít spolu? V tomto měsíci nás oslovila ředitelka Step by step ČR, o. p. s. s žádostí poskytnout náslechy pro prvostupňové učitele ze 3 ústeckých základních škol ve třídách Začít spolu. 13. 2. přijela skupina 16 pedagogů, kteří navštívili třídy I. stupně. Prožili si Den v Začít spolu – ranní kruh, ranní dopis, matematiku Hejného, centra aktivit, závěrečný hodnotící kruh, viděli nové metody a formy práce.  Zejména se přesvědčili o tom, jak hodné žáky máme, jak jsou slušní, komunikativní, umí řešit problém, spolupracovat, argumentovat, hodnotit sebe i druhé. Více si můžete přečíst z jejich zpětné vazby, kterou napsali po návštěvě (originály jsou k nahlédnutí v ředitelně školy).


Většinu času jsem byla ve 3.A. Líbila se mi spolupráce dětí s paní učitelkou. Ranní kruh mi přišel velice prospěšný – každý měl slovo, nikdo mu neskákal do řeči. Na ranním dopise procvičovali spoustu učiva (překvapilo mě, že se na něm dá procvičit opravdu všechno). Také se mi líbilo, že tu není jasně daný začátek a konec hodiny – děti neřeší, za jak dlouho bude zvonit. Nejvíce se mi líbí, že se děti ke všemu vyjadřují a hodnotí sebe i své spolužáky.

ZŠ Hlavní 193, Ula, Jana Schejbalová


– velice se mi líbilo v 1. a 3. tř.

– kladně hodnotím, že vůbec nezvoní, málo se známkuje

– že vůbec děti mezi sebou nesoutěží

– spousta materiálů, her, úkolů, pomůcek

– klid při práci

– vybavení tříd (IKEA, nábytek, uspořádání, společný materiál (nemají kapsáře!!) + knihovna v každé třídě

– překvapila mě důvěra v samostatnost dětí (žehlení, ….)

– přístup vedení a všech zaměstnanců

– jak si to každý dělá tak, aby mu to vyhovovalo

– pohodová atmosféra

– děti to baví

ZŠ Stříbrnická, Ivana Dobešová


+ klima ve třídách

+ dialogy, rozhovory na 2. stupni

+ sebehodnocení

+ klid o přestávkách

+ spolupráce v centrech

+ vedení žáků k samostatnosti

+ spokojenost žáků ve škole

+ aktivní práce žáků

+ nezasahování učitele do výuky

ZŠ Anežky České, Ula – Mgr. Ivana Šolarová


+ klid a ticho v hodině

+ o přestávkách si děti čtou, hrají si (nevymýšlí “lumpačiny”)

+ spolupracují spolu

+ umí si vzájemně poradit (pomoci)

+ umí se ohodnotit

+ jsou samostatné

+ pracují se zájmem

+ příjemné prostředí pro děti i pro zaměstnance

ZŠ Anežky České, Ula – J. Harnychová


– splnilo mé očekávání (1. třída)

– spolupráce ve skupině úžasná, mají svou roli ve skupině

– klid ve třídě, jen “pracovní šum”

– klid na chodbách

– výuku neruší zvonění (volnější pracovní vyuč. hodina)

– klidné pracovní tempo prokládané hrou na koberci

– možnost pohybu po třídě

– samostatnost žáků, pomáhají si navzájem (učitel dohlíží)

beze jména


+ úvodní hodina byla krásná, protože je skvělé, pokud děti přemýšlí nad tou ranní zprávou a jsou

schopny reagovat na učitele

+ ticho na chodbách (při hodině/práci)

+ klid v hodinách

+ učitel funguje jako poradce

+ děti pracují, domlouvají se

– běhají po chodbě v době přestávky (nebezepečí úrazu)

beze jména


KLADY

– klidné a tvořivé prostředí

– pěkné nápady

– samostatnost dětí

– učitel v roli průvodce tématem, přiliš nekárá, nehodnotí

– sebehodnocení dětí

– každý pracuje svým tempem

Dokážu si představit realizaci při nižším počtu žáků tj. do 20 (ne s 30 žáky).

ZŠ A. České


Letmo jsem si prohlédla třídu 3. A, 3. B, zajímala mě vybavenost tříd a center, třídy se mi moc líbily. Více času jsem trávila ve 2. a 1. třídě. Zaujalo mě, jaký mají děti krásný vztah, jak spolupracují, jsou schopné se už v 1. třídě samostatně vyjadřovat a uvažovat. Překvapil mě možný volný samostatný pohyb dětí po třídě, ale přesto všude panoval klid. Velice se mi líbila přátelská atmosféra, která dýchala jak z dětí, tak dospělých. Moc se mi zde líbilo.

ZŠ A. České – Klára Bartušková


Velká inspirace

Úžasné zázemí

Děti, které spolupracují

Klidné děti

V Povrlech je skvělá škola, navštívím vás ráda znova.

ZŠ Stříbrnická – p. Kindlová


– Celou školou panuje pohoda

– děti jsou uvolněnější

– pohybují se po škole podle zadání

– ticho po celé škole

– děti úžasně pracují podle písemných zadání a samostatně

– spolupracují, pomáhají si

– zdá se mi, že vyučování je určitě pro děti přitažlivé

ZŠ Stříbrnická – Z. Kuželová