Ocenění v senátu

Byl pátek 12. 10. 2018, pátek jako každý jiný. Pro nás (myslím tím všechny zaměstnance a žáky školy) se stal výjimečným. S velkým očekáváním jsme odjížděli do Prahy na slavnostní vyhlášení výsledků Programu podpory etické výchovy na základních a středních školách pro rok 2018, jež proběhlo ve Valdštejnském paláci Senátu PČR za účasti europoslankyně Ing. Michaely Šrojdrové a paní Věry Luxové. Tento program každoročně vyhlašuje Nadační fond Josefa Luxe jako soutěž pro základní a střední školy, ve kterých je zaveden předmět etická výchova, nebo je na nich etická výchova prokazatelně systematicky a strukturovaně vyučována v rámci jiných předmětů.

Setkání se zúčastnili ředitelé oceněných škol spolu s pedagogy a podporovateli etické výchovy. V hodnocení oceněných škol jsme získali 1. místo. Mám nevyslovitelný pocit radosti, štěstí a zadostiučinění, že tahle cesta je jednou ze správných. Z každoročních setkání zástupců škol se ukazuje, že účinky této výchovy jsou prokazatelné. Nejen, že se mění chování dětí, ale dochází i k pozitivnímu ovlivnění atmosféry školy. Je více radostná a žáci jsou k sobě vnímavější a pozornější. Děkuji všem, kteří každodenní prací ovlivňují a vytvářejí klima školy, třídy, sboru a činí tak školu jedinečnou.

„Nemůžete nikoho nic naučit. Můžete mu nanejvýš pomoci, aby to sám v sobě nalezl.“ – Galileo Galilei