Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/21

  • Zápis se týká dětí, které dovrší 6 let věku do 31. srpna 2020.
  • Zákonní zástupci podají žádost o přijetí (popř. žádost o odklad školní docházky) dle informací k organizaci šk. zápisu (úvodní stránka webu).
  • V případě, že budete žádat o odklad školní docházky pro své dítě, je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Požádáte-li o přihlášení k povinné školní docházce dítěte, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června školního roku 2020/21, může být přijato je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé.
  • Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince 2020 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června 2021 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Pro rodiče přijatých prvňáků připravujeme na 11. června 2020 informativní schůzku od 17.00 hodin. Na ní budete seznámeni se školním vzdělávacím programem Začněme spolu, s metodami, které používáme ve výuce, s organizací vzdělávacího procesu a chodem školy. Pozvánky vám včas doručíme.
  • Zápis 2020 podrobnosti
  • Desatero pro rodiče dětí předškolního věku