Zápis do 1. třídy pro školní rok 2019/20

  • Zápis se koná 4. 4. 2019 (čtvrtek) od 17.00 hodin v budově školy.
  • K zápisu se dostaví ty děti, které dovrší 6 let věku do 31. srpna 2019.
  • Zákonní zástupci u zápisu předloží žádost o přijetí (popř. žádost o odklad školní docházky), svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.
  • V případě, že budete žádat o odklad školní docházky pro své dítě, předložte u zápisu doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Požádáte-li o přihlášení k povinné školní docházce dítěte, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června školního roku 2019/20, může být přijato je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé.
  • Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince 2019 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června 2020 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Pro rodiče přijatých prvňáků připravujeme na 13. června 2019 informativní schůzku od 17.00 hodin. Na ní budete seznámeni se školním vzdělávacím programem Začněme spolu, s metodami, které používáme ve výuce, s organizací vzdělávacího procesu a chodem školy. Pozvánky vám včas doručíme.