Zlatý list 2016

V sobotu 9. dubna reprezentovali naši školu za doprovodu paní učitelky Černohlávkové a Vaněčkové dvě družstva žáků z naší 5., 7. a 8. třídy v přírodovědné soutěži nazvané Zlatý list, kterou již 4. rokem organizuje Dům dětí a mládeže v Ústí nad Labem. Soutěž se konala v lokalitě nad zámečkem nad Větruší na soutěžních stanovištích organizátoři prověřovali znalosti soutěžících z botaniky, zoologie, geologie, ornitologie, ekologie, meteorologie a astronomie a také jejich znalosti o našich chráněných krajinných oblastech a národních parcích.

V kategorii mladších žáků za naši školu soutěžili Dana Vávrová, Karel Kurenda, Nina Pálinkášová a Honza Peřich. Soutěže se zúčastnili poprvé a vedli si moc dobře, v konkurenci zkušených družstev totiž obsadili 12. místo a zaslouží si za snahu a nasazení velkou pochvalu. Družstvo našich starších žákyň, které pobavilo na každém soutěžním stanovišti organizátory svým názvem Másla, skončilo na pěkném 6. místě. A kdo jsou Másla a komu máme gratulovat? Takto se nazvaly Karolína Kurendová, Adéla Janoušková, Sabina Hejduková, Eliška Krunčíková, Zuzka Kreibichová a Tereza Pizingerová, ale výsledek, jakého dosáhly hovoří o tom, že žádná másla opravdu nejsou… Už teď se těšíme na příští ročník této soutěže. Nejen kvůli závazku, že příště zkusíme být lepší, ale i proto, že v této soutěži je o soutěžící i pedagogický doprovod pečováno i po výživové stránce :). O tom by mohl vyprávět účastník zájezdu Honza Peřich :).