Závěrečná zpráva o týdenním projektu Výživa nejen hrou 2018/2019 na 1. stupni

Ve dnech 4. – 8. 3. 2019, se na 1. stupni ZŠ a MŠ Povrly, konal již tradiční týdenní projekt Výživa nejen hrou, ve kterém se zaměřujeme na zásady a pravidla zdravé a správné výživy. Tentokrát jsme se oproti předchozím ročníkům soustředili nejen na výživu jako takovou, ale i na stále více se objevující problémy s obaly od potravin a s jejich negativním vlivem na životní prostředí.

Projekt byl rozdělen do dvou částí.

Od 4. do 7. 3. se žáci ve svých třídách a se svými učiteli či asistenty věnovali aktivitám a činnostem zaměřeným na osvojení si zásad správného stravování, seznamovali se s termíny „regionální“ a „sezónní potraviny“, s tím, jak by se měl chovat a kdo vlastně je zodpovědný strávník a také poznávali netradiční potraviny.

Ve všech aktivitách se kladl důraz na kreativitu, spolupráci, samostatnost žáků a na schopnost porozumět novým informacím. Mladší žáci výtvarně ztvárňovali např: jak si představují skřítka Vitamínka, vymýšleli slogany na téma správná výživa. Starší žáci po prostudování příslušných materiálů a informací z doporučených webových stránek vytvářeli seznam regionálních dodavatelů potravin, kalendář sezónních potravin a také Ekokodex zodpovědného strávníka. Jedním z důležitých cílů projektu bylo seznámení se s netradičními potravinami a příprava pokrmů z těchto potravin. Vznikla tak limonáda z kustovnice čínské, ovocný salát z quinoy, zeleninový salát z cizrny, jáhlové muffiny a avokádové quacamole. Třídy si navzájem své pokrmy či nápoje nabídly k ochutnávce.

Žáci také vyplňovali pracovní listy, jejichž obsah úzce souvisel s druhou částí projektu a to s problémy s obaly od potravin. Zjistili tak například, jak dlouho se ten který obal nebo obalový materiál v přírodě rozkládá. Díky pestré nabídce aktivit mohli žáci v průběhu těchto dní nahlédnout na správnou výživu z různých úhlů a získat tak nové vědomosti, znalosti a dovednosti.

V pátek, 8. 3. 2019 proběhl celodenní projektový den „Když nás v jídle něco pálí, posviťme si na obaly“ – pracovní dílny.

Tento den byl věnován tématu Problém s obaly od potravin a jejich vliv na životní prostředí.

Po stručném úvodu všichni shlédli krátký film věnovaný problematice zejména plastových obalů „Konec světa v roce 2050“.

Poté část žáků 5. třídy představila všem svou prezentaci o bezobalovém obchodu Špajz se sídlem v Ústí nad Labem, kam za tímto účelem vyjeli v pondělí 4. 3. na exkurzi.

Ve své prezentaci ostatní žáky z prvního stupně seznámili s informacemi, které o zmíněném obchodu získali. Přiblížili tím a zároveň nabídli možnost pozitivně ovlivnit dopad na životní prostředí v případě nakupování v tomto obchodu.

Po skončení prezentace a zopakování několika důležitých informací formou otázek se třídy přesunuly podle plánu do svých dílen.

Žáci 1. a 2. třídy pod vedením p. uč. K. Kubíčkové a p. uč. B. Žáčkové prováděli recyklaci starých kovových dóz polepováním výstřižků z časopisů a tím vytvářeli originální dózy na suché potraviny.

Žáci 3. A. a 3. B., pod vedením p. uč. A. Černohlávkové a p. uč. K. Dobošové, vytvářeli nákupní tašky ze starých triček speciální svazovací technikou.

Žáci 4. a 5. třídy šili pod vedením p. vych. K. Sukové, p. uč. I. Hamplové a externího pomocníka paní A. Hamplové textilní sáčky na pečivo a to na šicích strojích. Valná většina žáků si šití na stroji vyzkoušela úplně poprvé. Dále si všichni své sáčky dekorativně zdobili ručním stehem, se kterým pomáhaly asistentky a také vytvářeli zdobení dle vlastní fantazie fixami na textil.

Na úvod páté vyučovací hodiny jsme se všichni sešli v jídelně školy, kde proběhlo celkové zhodnocení týdenního projektu. Třídy předvedly, jak se chopily svých úkolů z celého týdne. Žáci vždy stručně představili svá díla a měli možnost vyjádřit se k tomu, jak vznikala.

Mohli jsme tak vidět velice zajímavě zpracovanou mapu regionálních dodavatelů potravin, originálně ztvárněné ekokodexy zodpovědného strávníka a vtipně a zajímavě vytvořené skřítky Vitamínky. Dále všichni ukázali hotové výrobky z pátečních dílen. Dózy na suché potraviny, nákupní tašky i sáčky na pečivo byly oceněny velkým potleskem.

Každý výrobek byl vytvořen s nápaditostí, originalitou a fantazií.

Úplný závěr projektu Výživa nejen hrou patřil poděkování všem, kteří se zúčastnili, pomohli svými nápady a zejména svou podporou a také ujištění, že účastí na tomto projektu jsme se zase o kousek víc přiblížili zodpovědnému přístupu nejen k vlastní výživě, ale také k naší Zemi, k životnímu prostředí.

Hranolkov – 1. a 2. třída

Limonáda z Kustovnice – 1. třída

Skřítek Vitamínek

Špajz exkurze – 5. třída