Žáci navštívili věrnou repliku legionářského vlaku


Dne 5. května navštívili žáci 8. třídy putovní výstavu Legiovlak 2022. Jedná se o projekt Československé obce legionářské, který představuje věrnou repliku legionářského vlaku z období let 1918 – 1920. Výstava zároveň přiblíží události na Transibiřské magistrále v Rusku, kde probíhaly válečné operace čs. legií a transport československých legií do města Vladivostok, odkud se legionáři vraceli do nově vzniklé Československé republiky, na jejímž vzniku se svými činy výrazně podíleli.

Výstavu tvoří řada vagónů, ve které žáci shlédli vybavení velitelského, štábního, zdravotnického, kovářského, poštovního a  krejčovského vagonu. I přes krátký čas prohlídky expozice se žáci dozvěděli řadu historických i vojenských zajímavostí ve slovenštině. Naším průvodcem byl totiž mladý nadšenec pro historii československých legií slovenské národnosti. Symbolicky tak znázornil význam českých a slovenských legionářů na vzniku Československé republiky. Krásné počasí, procházka po střekovském nábřeží, zajímavá výstava a pohodové chování osmáků. Snad se i jim tato akce líbila.