Žáci naší školy navštívili Revolution train

Na první kolej před staniční budovu Ústí nad Labem – Střekov byl ve čtvrtek 9. 6. přistaven zvláštní vlak. Prvními cestujícími, kteří do vlaku nastoupili, byli žáci 7. a 8. třídy z Povrlů. Během téměř 90 minutové jízdy vlak zastavuje ve stanicích, které si pro ně teprve život připravuje. Ve vlaku se vyskytnou v situacích, kde budou rozhodovat o budoucnosti a osudu jiných osob. Diskotékový bar, automobilová havárie, vězení, doupě feťáků, policejní vyšetřovna nebo detoxikační centrum. Společným jmenovatelem těchto situací jsou drogy a rizika, která jsou spojená s jejich požíváním. Naším průvodcem byl člověk, který nás seznámil i se stanicí konečnou.

Tou je smrt. Revolution train je unikátním projektem protidrogové prevence u nás i ve světě. Vlaková souprava je tvořena šesti propojenými vagony, z nichž každý představuje interaktivně zpracovanou etapu člověka v nebezpečné cestě života s drogou. Součástí projektu je i sběr anonymních dat, která mohou v budoucnu jednotlivá města využít pro činnost v protidrogové prevenci. Skláníme poklonu těm, kteří projekt dlouhých 15 let připravovali (přečtěte si o historii vzniku projektu zde) a my jsme měli možnost se jej účastnit. A jaké dojmy si odnesli naši žáci? Přečtěte si je zde.