Výstupy analýzy 2016/2017

  • kompletní výstupy zde
  • srovnávací analýza ekologického stavu školy 2013 – 2017 – zde
  • spotřeba elektřiny – zde
  • analýza dopravy – zde + zde
  • srovnání čtvrtletní spotřeby vody – zde