Vrácení přeplatku za stravné

Pokud chcete vrátit přeplatky za stravné, požádejte vedoucí školní jídelny písemně do 24. 6. 2020 na e-mail

sjzspovrly@volny.cz

Žákům 9. ročníku se přeplatky vracejí automaticky v červenci 2020.

Ostatní přeplatky za stravné se převádějí do nového školního roku.