Vánoční koncert

12. prosince 2017 se konal v povrlském kostele Vánoční koncert. Adventní čas divákům zpestřily děti z MŠ Dráček, dětský pěvecký sbor při ZŠ, žáci a učitelé ZUŠ Neštěmice – pobočka Povrly, pěvecké seskupení zaměstnanců a přátel školy ZPĚVANY a pěvecký sbor GAGA VOICE.

Děkujeme panu M. Škodovi za natočení videa.