Týden Země

Rok se s rokem sešel a čeká nás další týden Země. Jednotlivé třídy se v průběhu týdne budou věnovat Ekoaktivitám, které zlepší stav ŽP a zapojí se i do jarního úklidu školního pozemku a okolí školy. Budeme rádi za každý pár rukou navíc.