Tříkrálová sbírka podruhé

Druhým rokem se žáci naší školy vydali na tříkrálovou koledu, aby pomohli Charitě v Ústí nad Labem. Tato sbírka letos slavila 20 let. Natěšeně se do obce vydalo 10 králů z 5. třídy. Poctivě si rozdělili revíry, naučili se koledu, do kapes naházeli posvěcené křídy, cukříky, kalendáře a hurá do terénu. Stejně jako počasí byli příjemní i lidé za domovními dveřmi. Králové byli obdarování sladkostmi, ovocem, hračkami, penězi, ale i úsměvy a pochvalami. Za žádnou cenu se nenechali odradit sprosťáky a mrzouty, kteří se v naší obci také najdou. Povrlští králové tímto děkují všem, kteří si vyslechli koledu, usmáli se a třeba i přispěli do kasičky. Charitě v Ústí nad Labem bylo předáno krásných 9754,-Kč. Celkem bylo v Ústí nad Labem vybráno 160 093,- Kč.


Na Tři krále jsem šla s Áňou Š. a s Valčou D.. První jsme šly cestou k úřadu a obcházely baráčky. Dost se mi líbilo, že někteří lidé si moc rádi poslechli koledu My tři králové, kterou jsem zpívaly. Naopak se mi nelíbilo, že někteří lidé se nezajímali o nás ani o koledu. My tři jsme se s paní učitelkou přesunuly do Roztok, kde jsme toho moc nestihly, protože už bylo 5 hodin, tma a zima. Ale lidé nám otevírali a byli štědří. Dostaly jsme spoustu sladkostí.

Nikola Kulhánková

Byla jsem ráda, že i tento rok jsem mohla být ve Tříkrálové sbírce. Potěšilo mne, že na nás byli všichni hodní až na pár výjimek. Byla jsem ráda, že jsme mohly chodit samy. Samozřejmě nám každou chvilku volala paní učitelka Bára. Jednu paní jsme vzbudily, ale i přesto na nás byla moc milá. Naše skupinka jela ještě na Mírkov a i tam byli všichni lidé štědří.

Kateřina Dlouhá