Termíny přijímacího řízení ke studiu na středních školách

MMŠT zveřejnilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky a školních přijímacích zkoušek, které proběhnou následovně:

Jednotná přijímací zkouška

řádný termín

– pro čtyřleté studijní obory (maturitní) – 8. června 2020
– pro víceletá gymnázia – 9. června 2020

náhradní termín

– společný pro čtyřleté obory i obory víceletých gymnázií – 23. června 2020

Pozvánku k přijímací zkoušce zasílá ředitel střední školy nejpozději 5 pracovních dní před jejím konáním, případně 10 pracovních dnů před termínem jednotné přijímací zkoušky, pokud se školní přijímací zkouška nekoná. Současně bude termín konání přijímacích zkoušek zveřejněn na webu příslušné školy. Pokud se z rozhodnutí ředitele střední školy bude konat i školní přijímací zkouška, řádné termíny proběhnou v období od 3. – 6. června 2020, v náhradním termínu v období 19. – 22. června 2020.