Spolu jsme začali, spolu jdeme kupředu.


Učitelský sbor absolvoval školení k reflexi našeho školního vzdělávacího programu Začít Spolu (viz Jak a co učíme). Během tohoto školení jsme reflektovali dosavadní stav naší práce a odnesli si nové výzvy. Každý na své lodi, všichni stejným směrem. Školení proběhlo v Jetřichovicích.