Soutěž „Víš, kde žiji?“

V pátek 8. dubna k nám do školy dorazily výsledky regionální soutěže s názvem „Víš, kde žiji?“, kterou vyhlašuje Krajská skupina Klubu ekologické výchovy Ústeckého kraje a do které se zapojily žákyně naší 8. třídy Zuzka Kreibichová, Terka Pizingerová a Adélka Janoušková. Úkolem dívek bylo zpracovat formou prezentace přírodní nebo kulturní zajímavost z místa, kde žijí. Terka s Adélkou si vybraly pro zpracování prezentace historii naší obce a Zuzka vytvořila zdařilou prezentaci o Pravčické bráně. Ta se také velmi líbila i porotcům soutěže a Zuzka díky ní získala 1. místo v kategorii žáků 2. stupně.

2. místo v této kategorii obsadili žáci ze ZŠ Prokopa Holého z Loun, kteří zpracovali prezentaci o kostelu sv. Šimona a Judy v Lenešicích. 3. místo obsadili žáci stejné lounské školy s prezentací o postoloprtském zámku, společně se žákem kadaňské základní školy, který prezentoval Františkánský klášter čtrnácti svatých pomocníků. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže pak proběhlo ve středu 13. dubna na Krajské ekologické konferenci pro žáky ZŠ a SŠ na Magistrátu města Most, kde před předáním cen a diplomů vítězům jednotlivých kategorií nejprve všichni soutěžící své prezentace představili a zodpověděli doplňující dotazy porotců či dalších přítomných účastníků konference. Mezi nimi byli také primátor magistrátu města Most pan Mgr. Jan Paparega, náměstkyně ministerstva školství paní Mgr. Markéta stará a paní Ing. Romana Maturkaničová z odboru životního prostředí Krajského úřadu Ústí nad Labem. Zuzka zaslouží velkou pochvalu i za to, že zvládla veřejnou prezentaci své práce na výbornou. K nahlédnutí diplom – zde, výsledková listina – zde.