ROZPOČTI SI TO! Soutěž zaměřená na finanční gramotnost

I v tomto školním roce jsme zapojili žáky školy do soutěže Rozpočti si to!, abychom je dále zdokonalovali ve finanční gramotnosti (více zde). V období měsíců října až ledna probíhala soutěž pro žáky II. st. Postavili jsme 3 družstva, která plnila on-line úkoly tří základních kol a dále dobrovolné, bonusové úkoly, za které získávali soutěžní peníze – „chechtáky“. Celá soutěž byla velmi časově i obsahově náročná. Do finálového celostátního kola mohlo postoupit jen 15 družstev.

A naše dvě družstva, ostřílené ŠIKULKY z Povrlů ze šesté třídy a ŠETŘÍLCI ze sedmé třídy, se umístila po základních kolech na 2. a 3. místě. Nastalo veselí, ale zároveň panika. Máme jen 3 dny na to, abychom si připravili finálový úkol – předvést svůj tým podle názvu a profilu domácnosti a dále pojednání o tom, co nového jsme se díky soutěži naučili. Na celé vystoupení jsme měli jen 10 minut. Bylo potřeba ihned vymyslet něco, co bude splňovat kritéria, zaujme porotu a rychle vše nacvičit. ŠIKULKY použily ověřené divadelní představení a ŠETŘÍLCI zpracovali němý film s komentářem naživo. No a jak jsme dopadli? Nejlépe jak jsme mohli – ŠIKULKY – 1. místo, ŠETŘÍLCI – 3. místo.GRATULUJEME. Všechny naše děti si odnesly krásné výhry a spoustu nových zážitků. Velice si úspěchu vážíme a už víme, že finanční gramotnost nám opravdu nedělá problém. Už se těšíme na další soutěž – tentokrát pro I. stupeň (únor – duben 2016). Jak to viděla Eliška Krunčíková – zde. Na diplomy se můžete podívat zde.