Proměna školní zahrady

Na podzim loňského roku vznikl projekt na úpravu školní zahrady, v rámci které mají vzniknout v zahradě nová stanoviště sloužící jejím návštěvníkům jak k relaxaci a hrám, tak i poznávání přirozených přírodních procesů. Projekt byl přihlášen do grantové výzvy Zelené oázy, kterou vloni vydala Nadace Partnerství. V ní škola bohužel finanční částku na realizaci projektu nezískala. K alespoň částečné realizaci proměny zahrady škole pomohla finanční částka získaná z další grantové výzvy, kterou letos na jaře ve spolupráci se společností Ikea vyhlásilo Vzdělávací centrum Tereza koordinující programu Ekoškola v ČR.

V současné době vzniká na školní zahradě stanoviště nazvané Lesní zákoutí, jehož součástí je pocitový chodník, lesní zvonkohra, záhon s okrasnými trvalkami a původními keři a také naučná tabule se vzorníkem dřevin. Na vzniku stanoviště se podíleli kromě žáků 7., 8. a 9. ročníku a zaměstnanců školy také paní Lenka Hadrabová, která zajistila dodání zmíněných rostlin, a pan Ivan Málek. Ten zajistil veškerý dřevěný materiál pro pocitový chodník a také výrobu lesní zvonkohry. Za tuto pomoc oběma moc děkujeme. Paní Hadrabové patří navíc obrovské poděkování za čas a odbornou pomoc, kterou škole poskytla z pozice zahradní architektky při projektování jednotlivých stanovišť během vzniku projektu.