Přijímací řízení ve školním roce 2020/2021 – Mimořádné opatření MZ ČR

Účast na jednotné či školní přijímací zkoušce pro žáka 5. a 9. ročníku je podmíněna dokladem o negativním výsledku testování, provedeného v posledních 7 dnech před termínem konání zkoušky. Termíny testování na naší škole jsou :

I. termín : 30. duben 2021 – 8:30
II. termín : 7. květen 2021 – 8:30

Žádost o testování zašle zákonný zástupce předem na email zspovrly@volny.cz.
Zájemci se shromáždí v daném termínu před hlavním vchodem školy.