Předvánoční třídění odpadů

Před vánocemi učili žáci z ekotýmu své nejmladší spolužáky z 1. stupně, jak správně třídit odpady. Zjistili totiž při svých kontrolách třídění odpadů, že na 1. stupni chybují žáci častěji a že se stejné chyby opakují. Rozhodli se proto dětem správné třídění přiblížit zábavnou formou a pro žáky 1. – 4. třídy uspořádali v pondělí 20. prosince na téma třídění odpadů hodinový program. Na úvod nechali děti vymyslet, proč je dobré odpad třídit a co by se stalo, kdybychom odpad netřídili.

Také nechali své mladší spolužáky zamyslet se na tím, jestli umí třídit správně. Naprostá většina dětí se pochlubila, že třídí odpad i doma, za což byly pochváleny. Dvojice žáků z ekotýmu poté dětem názorně předvedly, jaké druhy odpadů patří do kontejneru dané barvy. Pak už následovaly aktivity, ve kterých si žáci ekotýmu ověřili, jak dobře dávali jejich mladší spolužáci pozor. Jejich prvním úkolem bylo v rozlosovaných skupinkách roztřídit 10 různých odpadků do správné barvy kontejneru. Za každý správně zařazený pak obdržela skupina po 1 soutěžním bodu. Druhým soutěžním úkolem bylo nakreslit společně na arch papíru v časovém limitu 3 minuty co nejvíce různých odpadků, které patří do kontejneru vylosované barvy. Následoval bleskový součet bodů jednotlivých skupin, které získaly v obou úkolech a samotné vyhlášení výsledků. Nejúspěšnější skupiny se mohly podělit o sladkosti, které získaly odměnou. I ti, kteří nebyli tak úspěšní, si pochutnali alespoň na bonbónu. Nejvíce bodů si celkově připsali skupinky žáků ze 3. třídy – pochvala pro ně! Doufejme teď, že akce přinesla našim nejmenším žáčkům ponaučení a že se budou nad tříděním odpadů – nejen ve škole, ale i doma – více zamýšlet a půjde jim mnohem lépe 🙂