Povrlští mladí zdravotníci

V pátek 13. května soutěžily v Jílovém u Děčína tři soutěžní týmy našich žáků z 5., 7., 8. a 9. třídy v Soutěži mladých zdravotníků v poskytování první pomoci. Tuto soutěž pořádal Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín. Naši soutěžící se svědomitě na soutěž připravovali, nechtěli nic nechat náhodě a v rámci přípravy si nechali své znalosti před vlastní soutěží proklepnout i instruktorem 1. pomoci, který jim svou instruktáž zpestřil realisticky namaskovanými zraněními na jejich vlastních částech těla. A jak zúročili naši mladí zdravotníci svou přípravu?

Vedli si napoprvé skvěle! Naše soutěžící mláďata (tedy soutěžící v mladší kategorii) z 5. třídy ve složení Martina Zajícová, Nina Pálinkášová, Karel Kurenda, Matěj Karvánek a Radek Dvořák se nechali prvním zraněním, které měli ošetřit, zkraje trochu zaskočit. Ošetřit dívku s popáleninami 2. stupně nakonec zvládli, jenom ji zapomněli při ošetřování z ohniště vyprostit. Za tento menší detail a za chaoticky vyhlížející obvaz, který na puchýřích zraněné dívce vytvořili, získali sice nepříliš vysoký počet bodů, ale zároveň chuť na dalších stanovištích zabojovat.. A svého předsevzetí se drželi až do konce. Na plný počet bodů zvládli transport raněného, body přibývaly i na stanovištích, kde dvojici chlapců figurantů ošetřili otevřenou zlomeninu a jednoho z nich úspěšně resuscitovali, zvládli ošetřit tržnou ránu na hlavě a ránu se zapíchnutým klackem v dlani na stanovišti, kde se popralo pár figurujících výrostků a při vyhlašování výsledků se nakonec radovali z luxusního 5. místa ze 16-ti soutěžních družstev!! Moc gratulujeme! Ani dvě družstva našich starších žáků si nevedla v soutěži špatně. Měli těžší úkoly a také těžké soupeře, neboť některá konkurenční družstva měla za své členy záchranáře z kroužku Červeného kříže. Na některých stanovištích se jim život raněných úplně zachránit nepodařilo 🙂 – krev z přetnuté tepny totiž stříkala příliš rychle, dívky utíkající v šoku od autonehody si šlo všimnout těžko, ale došlo i na pochvalu – družstvo Fandy Riedlanezapomnělo jako jediné u autonehody ošetřeným zraněným poskytnout protišoková opatření. Se svými spolusoutěžícími Káťou Culkovou a Kulačovovu, Sabinou Hejdukovou a Ondrou Jeníčkem skončili na krásném 6.-7. místě. Družstvo ve složení Karča Kurendová, Terka Pešťáková a Pizingerová, Áďa Janoušková a Honza Pavlataobsadilo 10. místo. Soutěž naše žáky nadchla natolik, že příští rok pojedou rádi znova. Zde je odkaz ke stažení snímku Příběh Tygrů.