Podílíme se na ekologizaci školy i obce

V rámci třídění odpadů dlouho řešili žáci naší školy problém třídění a zpětného odběru tzv. nápojových kartónů (tedy krabicových neboli tetrapackových obalů od mléka, džusů a dalších potravin) v naší obci. I ve škole se totiž tento druh odpadu hromadil a donedávna se zde netřídil a končil kvůli chybějícím speciálním odpadním košům i kontejneru v obci ve směsném odpadu, ač jsme věděli, že tento odpad je v jiných obcích a městech již běžně sbírán a je v rámci recyklace užitečně zpracováván.

Zjistili jsme si, že nápojové kartóny jsou využívány v papírnách k výrobě papíru. Z těchto obalů se zde tzv. vířivým rozvlákněním oddělují jednotlivé vrstvy (hliník, PE-plast a papírový kartón) a na sítech se následně zachycují rozvolněná kvalitní papírová vlákna. Ta jsou pak dále společně se sběrovým papírem zpracovávána na recyklovaný papír nebo lepenku. Jiným způsobem recyklace se nápojové kartóny nasucho drtí bez oddělování jednotlivých vrstev a vzniklé částečky jsou následně lisovány na stavební desky s různými možnostmi využití. S vědomím, že třídit nápojové kartóny je tedy užitečné, jsme provedli ve spolupráci s ostatními na podzim loňského roku na škole průzkum, během kterého zjišťovali, jaké množství nápojových kartónů se vůbec za týden na škole nashromáždí a poté odhadli produkci celoroční. Přestože se jevila týdenní produkce tohoto odpadu zanedbatelná, číslo za rok – zhruba 1100 ks – už tak zanedbatelné nebylo. Na základě dotazníku v rodinách jsme také vyhodnotili, že ani v domácnostech se v naší obci téměř vůbec tento druh odpadů netřídí a to z důvodu právě chybějících kontejnerů. Rozhodli jsme se situaci vyřešit a předložili jsme jako jeden ze svých návrhů na ekologizaci naší školy i obce panu starostovi na společné schůzce návrh, aby se kontejnery na nápojové kartony do obce zajistily, stejně tak i jejich zpětný odběr. Návrh pan starosta přijal a rádi sdělujeme, že v brzké době budou v naší obci umístěny 2 kontejnery na nápojové kartóny oranžové barvy. Jeden bude umístěn v areálu školy a druhý bude přímo ve sběrném dvoře.Budeme rádi, když se do třídění tohoto odpadu všichni zapojíte i se svými rodiči.