Turisťák : Po stopách horníků

Pěší túra po Krušných horách pro zájemce z řad žáků 2. stupně organizuje p. uč. Kovář v rámci turistického kroužku. Po cestě poodkryjeme historii hornictví v Krušných horách a uvidíme krásné výhledy do podkrušnohoří, zříceniny hradů a dalších pamětihodností. Bližší informace a přihlášky na akci u p. uč. Kováře.