Pasování prvňáčků na čtenáře


Pasování prvňáčků na čtenáře je slavnostním zakončením prvního školního roku v životě malých školáků. Před samotným pasováním musí děti prokázat, že se za první rok ve škole se naučily řádně číst. Okamžik podtrhuje obvykle přítomnost krále či rytíře, který děti pasuje na čtenáře. A jako odměnu za úspěšné absolvování čtenářské dovednosti “Už jsem čtenář” dostávají děti knížku. Je to milý způsob, jak podpořit zájem o četbu u nejmladších.

Naši malí čtenáři dostali při pasování knížku „Kamarádi z lesa aneb s chutí do toho, půl je hotovo“, jejíž autorkou je Jitka Vítová. Knížku od stejnojmenné autorky rozdával pan starosta prvňáčkům při zahájení školního roku. Dětem z 1.A v tento slavnostní den předal knihu „Kamarádi z lesa aneb lež má krátké nohy“, v 1.B žáci dostali knihu „Kocour Uhlík“. Obě knihy již žáci zvládli samostatně přečíst. Pasování čtenářů proběhlo v obecní knihovně za účasti paní knihovnice Alenky a starosty obce. Obecní knihovna byla pro většinu dětí dosud nepoznaným prostředím, a proto jsme velmi rády, že se s ním v takovýto výjimečný okamžik mohly díky paní knihovnici seznámit a současně si zařídit průkazy čtenáře. Žáci pronesli čtenářský slib a slavnostní řeč:

Pasovací řeč:
„Ve jménu pohádek, románů a básní, jménem všech literárních hrdinů a světů, za všechny spisovatele, knihovníky a učitele vás nyní pasuji na rytíře Řádu čtenářského. Mějte v úctě slovo a ochraňujte knížky. Buďte jejich dobrými čtenáři. Statečně a čestně bojujte za všechno dobré, co je v nich napsáno. Nechť je vám knížka přítelem a moudrým rádcem.“ Budoucí čtenáři slíbili, že budou knížky opatrovat jako nejvzácnější poklady. Budou se k nim chovat opatrně a s úctou. Slíbili, že je budou je mít rádi. Atmosféru ještě umocnil krásný hudební zážitek od naší žákyně ze 3. třídy Emičky Čábelkové, která nám zahrála dvě skladby na violoncello.